3 Ağustos 2016 Çarşamba

11. Bölüm: Hz. Mehdi (as), Beraberinde Kutsal Emanetlerle Çıkacaktır

Hz. Mehdi (as) Peygamberimiz (sav)’e Ait Kutsal Emanetlerle Birlikte Çıkacaktır

Abdullah b. Şurefe'den rivayet edildi ki: Mehdi'nin beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz (sav)’in bayrağı olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s. 65)
Peygamber (sav)’in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup, dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (sav)’in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s. 23)
Alametlere gelince; beraberinde Allah Resulünün (sav) gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamberin (sav) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Mehdi'nin zuhuruna kadar da açılmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 164)

Hz. Mehdi Arapça Bilmeyecektir, Dolayısıyla "Mekke veya Medine'deçıkacağı" İddiası Doğru Değildir

Muhyiddin İbnü'l-Arabi hazretleri, Hakim et-Tirmizi Hazretleri'nin "Hatmü'l-evliya"da sorduğu soruları cevaplandırmak için yazdığı "el-cevabü'l-müstakim" isimli eserinde şöyle buyurmuştur:
"... Mehdi Arapça'yı pek iyi konuşamaz, fakat ahlakı hususunda ondan (Peygamberimiz'den) farklı da olmaz. O, orta boylu erlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer. Onun, ismi 'diri' olan bir yardımcısı vardır. Aslı ruhani, görünüşü insanidir." (El-cevabü'l-müstakim amma seele anhü et-türmizi el-hakim, bayezid, no: 3750, 242b yaprağı) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer öngüt, Hakikat Yayıncılık, s. 288)

Hz. Mehdi (as) Doğduğu Büyük Şehirden Çıkıp Köprüyü Geçerek İstanbul'a Gelecektir

"Konstantiniyye'nin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Mehdi karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki: Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Ben-ı İsrail' e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi. Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbir ile şehrin 12 burcu da (manen) düşecektir." (El-Kavl-ül Muhtasar fi Alametil Mehdiyyül Muntazır, s. 57)

Hz. Mehdi (as) İçinde Geniş Çarşıların Bulunduğu Büyük Bir Şehirden Çıkacaktır

Mehdi dünyanın her yerinde teveccüh eder ve her zalimi (fikren) yok eder. Ehl-ı İslam'ın kalbini Allah onunla ihya eder. Hazineleri Beytü'l-Makdis'de toplar. İçinde bir çarşısının her bir çarşıda da bin dükkanın bulunduğu bir şehre gelir... (İmam-ı Suyuti. Hazret-ı Ali (ra)'den) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık s. 367)
Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen diğer hadislerle birlikte değerlendirildiğinde, bu şehrin İstanbul olduğu anlaşılmaktadır.

Hz. Mehdi (as), Türk Milletini Derin İlmi ve Bilgisi ile Aydınlatacaktır

"... BİR ULUS, BİR NALBANTIN BİR OKUN UCUNU BİLEMESİ GİBİ BİLENECEKTİR- GÖZLERİ VAHİYLE AYDINLANMIŞ, KULAKLARI TEFSİRLE DOYMUŞ ve BİLGELİK KADEHLERİ GECE GÜNDÜZ ONLARA SUNULMUŞ OLACAKTIR." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)
Bu hadiste, Türkiye'de zuhur edecek olan HZ. MEHDİ (as)’ın TÜRK MİLLETİNİ, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YOĞUN BİLGİ ve KÜLTÜR AKTARARAK EĞİTECEĞİNDEN, onları ŞEVKLENDİRİP, KALPLERİNİN İSLAM DİNİNE İYİCE ISINMASINI SAĞLAYACAĞINDAN bahsedilmektedir. Hz. Mehdi (as) Türk Milletine çok yoğun şekilde imani ve ilmi bilgi aktararak onları aydınlatacaktır. Onun döneminde Türk Milletinin zihni iyice berraklaşıp, akılları daha da güçlenecek; feraset ve basiretleri artacaktır. Türk Milletinin her konuda bilgi sahibi olması, Hz. Mehdi (as)'ın derin ilmiyle onları aydınlatması vesilesiyle mümkün olacaktır.

Hz. Mehdi (as) Önce Türk Bayrağıyla Türkiye'de Ortaya Çıkacak; Sonra da Yeşil Bayrakları Olan Diğer Ülkelerin Manevi Önderliğini Üstlenecektir

O yılda KIRMIZI BAYRAĞIN ve SONRA YEŞİL BAYRAĞIN SAHİBİ OLAN OĞLUM MEHDİ'NİN gaybeti ilan olunacaktır(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 170)
Peygamberimiz (sav)’in hadisinde haber verildiğine göre, Hz. Mehdi (as) önce Türk bayrağıyla Türkiye'den çıkacak, daha sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerine de manen hakim olacaktır. Türk İslam Birliği'nin oluşmasına vesile olacak ve bu birliğin manevi liderliğini üstlenecektir.

Hz. Mehdi (as) Türkiye'den Çıkacak ve Mücadelesinin Sonuna Kadar Buradan Ayrılmayacaktır

"MEHDİ RUM'DAN, TÜRKLERDEN (çünkü, eskiden Türkiye'ye diyar-ı Rum deniliyordu.) AYRILMAYACAKTIR." (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, s. 212)

Hz. Mehdi (as) Peygamberlerin Nişaneleriyle Çıkacaktır

Salih b. Ukbe'den, o babasından, o da İmam Muhammed Bâkır'dan, o ise babalarından nakleder ki, Resulullah salla'llâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: "MEHDİ benim evlatlarımdandır, ONUN GAYBET DÖNEMİ OLACAKTIR. BU DÖNEMDE ÜMMETTEN BİRÇOĞU DALALETE DÜŞECEKTİR. O, PEYGAMBERLERİN NİŞANELERİYLE (alamet, işaret) GELECEK,... (Kemal-ud Din, c. 1, s. 287 ve Bihar-ul Envar, c. 51, s. 72)

Hz. Musa (as)’ın Asası ve Hz. Süleyman (as)’ın Yüzüğü Hz. Mehdi (as)’da Olacaktır

Abdullah bin Sinan'dan, İmam Cafer-ı Sadık aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Musa'nın asası cennet ağaçlarından birinin dalı idi ve o Medyen şehrine doğru gitmek isterken Cebrail aleyhisselam onu Musa'ya verdi. O ASA, ADEM'İN TABUTU ile BİRLİKTE TABERİYYE GÖLÜNDEDİR. NE ÇÜRÜRLER, NE de DEĞİŞİRLER. SONUNDA KAİM MEHDİ KIYAM ETTİĞİNDE O İKİSİNİ ORTAYA ÇIKARACAKTIR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 278)
Ebul Carud Ziyad bin Münzir'den, İmam Ebu Cafer Muhammed bin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "KAİM MEHDİ ALEYHİSSELAM ZUHUR ETTİĞİNDE RESULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VESSELLEMİN BAYRAĞI, SÜLEYMAN'IN YÜZÜĞÜ, MUSA'NIN ASASI ve TAŞI ile ZUHUR EDECEKTİR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 279)
... MUSA'NIN ASASI ve SÜLEYMAN'IN YÜZÜĞÜ ONDADIR MEHDİ 'DEDİR. ... Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur. (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)

Hz. Mehdi (as) Tabut-u Sekine'yi Çıkaracaktır

Antakya denilen bir yerden Tabut'u (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır(Suyuti, el- Havi li'l Feteva, II. 82)
O, Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkarır. (Nuaym bin Hammad, Kitab-ül Fiten)
Mehdi, Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkaracaktır(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 54)
Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-u Sekine'yi, Ben-ı İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hz. Adem (as)'ın cübbesini, Hz. Süleyman (as)'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)
Ahit Sandiginin Temsili Resmi Tabutu Sekiine
Ahid Sandığı’nın temsili resmi

Hz. Mehdi (as)’ın Bayrağı

Hz. Mehdi (as)'ın bayrağı, Peygamberimiz (sav)’in sancağıdır:
Peygamber (sav)’in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resullah (sav)’in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır.(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 22)
Hz. Mehdi (as)'ın bayrağının özellikleri diğer hadislerde şu şekilde ifade edilmiştir:
Şu muhakkak ki ahir zamanda mağrib memleketinin en uzak mevkiinden Mehdi denilen bir zat çıkacak. ve ön tarafında kırk mil mesafe olarak yardım yürüyecek. Mehdi'nin bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Bayraklarında Allah'ın İsm-ı Azamı yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birliği mağlup edilmez... (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l-Kurtubi), s. 438)
Mehdi'nin bayrağında "Biat Allah içindir" yazılıdır(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 65)

Peygamber Efendimiz (sav)’in Sancağı Hz. Mehdi (as)’ın Yanında Olacaktır, Bu Sancak Düşmanlık Yapanların Korkusunu, Samimi Müslümanların İse İmanlarını Artıracaktır

ALLAH'IN ELÇİSİ İÇİN HAZRETİ CEBRAİL (as) TARAFINDAN Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak İMAM-ı ZAMAN MEHDİ TARAFINDAN YÜKSELTİLECEKTİR. BU SANCAĞIN ÖZEL NİTELİĞİ dört bir yanda bir aylık masefedekiDÜŞMANLARIN KALBİNE KORKU SALIYOR OLMASIDIR. Buna eşdeğer olarak, İNANANLARIN KALPLERİNDE MEMNUNİYETİ ve SAĞLAMLIĞI ARTTIRACAKTIR.(Bihar-ül Envar, cilt 51, s. 135; cilt 52, s. 328; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 241)

Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)’in Mührünü Kullanacaktır

Hadiste verilen bilgiden Hz. Mehdi (as)'ın, eserlerinde ve her hayırlı, güzel ve faydalı işinde Peygamber Efendimiz (sav)’in mührünü kullanacağı anlaşılmaktadır.
Hadiste bu mührün altın olduğuna yani altın renginde bir mühür kullanıldığına da özellikle dikkat çekilmiştir.
Cafer Sadık (as) şöyle buyuruyor: "Adeta Kaim Mehdi'yi görür gibiyim ki, ... PEYGAMBER (sav)’in ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ sözleşmesini cebinden ÇIKARIYOR. MÜHRÜNÜ AÇARAK ONU İNSANLARA OKUYOR..." (Bihar, c. 52, s. 326)
Mehdi Peygamberimizin Muhrunu Kullanacak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder