3 Ağustos 2016 Çarşamba

14. Bölüm:
Hz. Mehdi (as) Dönemindeki Sözde Din Adamları

Ahir Zamanda Dine Hizmetten Ücret Talep Eden Sahte Din Alimleri Olacaktır

İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, avam halk Kur'ân okuyacak, ibadete kendini verecek (fakat) bid'at ehlinin işleri ile meşgul olacaklar; hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. SÖZ ve İLİMLERİ VASITASIYLA RIZIK ELDE EDECEKLER, DİNİ ALET EDEREK DÜNYALIK EDİNECEKLER. İŞTE BİR GÖZÜ KÖR DECCALİN AVANESİ BUNLARDIR.(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6255)
Peygamberimiz (sav)’in bu hadis-ı şerifinde ahir zamanda bir takım insanların dine hurafe ve bidat sokan bazı kişilere uyacaklarından bahsedilmektedir. Bu sahte hocaların bir özelliği de dini alet ederek kazanç sağlayacak olmalarıdır. Yani Kuran'a göre bir Müslüman olarak dine hizmetten hiçbir ücret talep etmemeleri gerekirken (En'am Suresi, 90), bu ahlaka uygun davranmayacaklardır. Peygamberimiz (sav), bu zihniyetteki kişilerin ahir zamanda din ahlakına karşı olan deccaliyet sisteminin hizmetinde olacaklarını da haber vermiştir.
ÜMMETİMDEN BAŞI SARIKLI YETMİŞ BİN ALİM KİŞİ, DECCALE TABİ OLACAKLAR.(İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, s. 796)

Hz. Mehdi (as) Zamanında Saçı Tıraşlı Bazı Sahte Alimler Ortaya Çıkacak, Din Hakkındaki Açıklamalarıyla İslam Ahlakından Sapacaklardır

Hz. Ali (ra)'dan:
Ahir zamanda öyle bir kavim meydana çıkacak ki KURAN OKUYACAKLAR FAKAT BOĞAZLARINDAN AŞAĞIYA GEÇMEYECEK. DİNDEN OKUN YAYDAN ÇIKMASI GİBİ ÇIKACAKLAR. ONLARLA MÜCADELE ETMEK HER BİR MÜSLÜMAN İÇİN BİR HAKTIR. GÖRÜNÜMLERİNDE SAÇLARI TIRAŞLIDIR.(Hadislerle Hz. Ali, İmam Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed Bin Şuayb, s. 142)
Peygamberimiz (sav) hadislerinde Hz. Mehdi (as) zamanında yani ahir zamanda yaşayacak bazı sözde din alimlerine dikkat çekmiştir. Söz konusu hadislerden biri de Hz. Ali (ra)'dan rivayet edilmiştir. Bu hadis-ı şerifte Peygamberimiz (sav), söz konusu kişilerin Arapçayı kaideli ve şeddeli konuşmaları, Kuran'ı tecvidli okumaları ile övünen ancak dinin hükümlerini uygulamaya, Kuran'ın ayetlerini doğru anlayıp yaşamaya geldiğinde bu konuda son derece samimiyetsiz bir yol benimseyen kişiler olduklarını ifade etmiştir. Peygamberimiz (sav) bu kişilerin durumlarını "... Kuran'ı okuyacaklar fakat boğazlarından aşağıya geçmeyecek..." şeklinde ifade etmiştir. Söz konusu sahte din alimleri yaptıkları işler ve söyledikleri sözlerle, fark etmeden Kuran'ın hak yolundan tamamen çıkacaklardır. Bir de ahir zamanda bu kişilerin Müslümanlarca tanınması için Peygamberimiz (sav) onların saç şekilleriyle ilgili bir bilgi de vermiştir.

Ahir Zamanda Kuran'ı Çok İyi Bilen Saçı Tıraşlı Bazı Kimseler Çıkacak, Bu Kişiler Kuran Ahlakına Karşı Büyük Bir Mücadele Vereceklerdir

"DOĞUDAN BAŞLARI TIRAŞLI KAVİMLER ÇIKACAK; DİLLERİ ile KUR'ÂN OKUYACAKLAR (FAKAT) BOĞAZLARINDAN AŞAĞI GEÇMEYECEK. ONLAR DİNDEN, YAYDAN OKUN ÇIKTIĞI GİBİ ÇIKACAKLAR."(Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6294)

Taylasanlı 70 Bin Alim Hz. Mehdi (as)’a Karşı Deccale Destek Vereceklerdir

Resulullah (sav): ÜMMETİMDEN BAŞLARI SARIKLI 70 BİN KİŞİ DECCALE TABİİ OLACAKTIR.(Ebu Bekir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak es San'ani, El Musaannef, XI, 393)

Hz. Mehdi (as) Dönemindeki Bir Kısım Cahil Müslümanların Konumu

Amr bin sad'dan:
HALKI (ZAHİRDE) BENİM EVLADIMA DAVET ETSELER de, BENİM EVLADIMDAN UZAK OLURLAR. BU ÖYLE KÖTÜ BİR TOPLULUKTUR Kİ AHLAKLARI YOKTUR. ZORBALARA MUSALLATTIRLAR, CABBARLARA FİTNEYİ ÖĞRETİRLER, HAKİMLERE KAN DÖKTÜRÜRLER.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 170)

Bediüzzaman Mehdilik Konusunu Reddedenlerin 'İmanları Zayıf ve Enaniyetleri Kavi' Kimseler Olduklarını Belirtmiştir

Kıyamet alâmetlerinden ve âhir zaman vukuatından (olaylarından) ve Bâzı a'malin (amellerin) fazilet ve sevablarından bahseden hâdîs-ı şerife güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen BİR KISIM EHL-ı İLİM (ilim sahibi), onların bir kısmına zaîf (zayıf) veya mevzu (hadis) demişler. İMANI ZAYIF ve ENANİYETİ KAVİ BİR KISIM da (aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören; ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler de (Allah'ı tenzih ederiz)), inkâra kadar gitmişler."(Sözler, s. 355)
Bediüzzaman Said Nursi, enaniyeti güçlü, imanı zayıf, maddeci görüşlere saplanmış bir kısım cahil din alimlerinin, Hz. Mehdi (as)'ın gelmeyeceği konusunda mücadele edeceklerini haber vermiştir. Bediüzzaman "enaniyetleri kavi" sözleriyle bu kişilerin aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören; ve adeta kendi nefsini putlaştıran kimseler olduklarına dikkat çekmiştir (Allah'ı tenzih ederiz). "İmanı zayıf" sözleriyle ise, bu bakış açılarının, söz konusu din alimlerinin Allah inançlarının zayıf olmasından, dine karşı da kuşkulu olmalarından, dini bir meslek ya da itibar vesilesi olarak görmelerinden kaynaklandığını belirtmiştir.
Ancak söz konusu kişilerin Hz. Mehdi (as)'ın gelmeyeceği konusundaki inançları, Hz. Mehdi (as)'ın geliş alametlerinden biridir ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının çok yaklaştığını gösteren bir gelişmedir.
"İnsanların ümitsiz olduğu ve "HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ" dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir..."(Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder