3 Ağustos 2016 Çarşamba

15. Bölüm: Hz. Mehdi (as) Döneminde Kan Akıtılmayacak, İslam Ahlakı İlmi Çalışmalarla Tüm Dünyaya Hakim Olacaktır

Hz. Mehdi (as) Kan Akıtmayacaktır

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Mehdi'nin çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ ve BİR DAMLA KAN BILE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA ASR-ı SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
Mehdi, Peygamber (sav)’in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, KAN da AKITILMAYACAKTIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)
Mehdi zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, NE de BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)
Mehdi'ye biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN DÖKMEZLER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Hz. Mehdi (as)’ın Silahı İmandır, Sevgidir

Hz. Mehdi (as) ve talebeleri dinsizliğin beynini, yani fikir sistemini Kuran'la, bilimle, fenle, akılla, imanla yenecektir. İnançta, fikirde galibiyet oluşacak ve batıl düşünce, dalalet, Darwinist, materyalist, ateist düşünce yok olup gidecektir, inşaAllah.
Hz. Amr b. Avf'dan (r.a.) rivayet edilmiştir:
Rumlara ait Konstantiniyye tesbihle ve tekbirle Müslümanlarca fethedilmedikçe kıyamet kopmaz.(Ramuz-el-Ehadis, s. 478)
İmam Müslüm'in Ebu Hureyre'den (ra) rivayet ettiği hadis-ı şerifte Peygamber (sav) birgün sahabelerine hitaben:
… Bu mücahitler o beldeye gelip konakladıkları zaman silahla harp etmezler, ok da atmazlar. La ilahe illallahu ekber diyerek tekbir getirirler. Bu tekbir üzerine şehrin iki tarafındaki surlardan biri düşer. Sonra ikinci defa tekbir getirirler. Akabinde şehrin öbür tarafı da düşer. Sonra üçüncü kez tekbir getirecekler. Bunun üzerine İslam ordusu için surlardan gedikler açılacak, onlar da hemen buralardan şehre girerek fethedecekler. (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 445-446)
Bu şehre gelindiğinde, Müslümanlar savaş yapmayacaklar. Sadece tekbir getirdiklerinde şehrin deniz tarafı düşecek, tekrar tekbir getirdiklerinde diğer tarafı düşecek. 3. kez tekbir getirdiklerinde de şehrin tamamı ellerine geçecektir.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)
Hz. Mehdi (as) ve talebeleri Allah'ı anarak İstanbul'u ve dünyanın birçok şehrini manen, fikren, kültürel yönden fethedecek, Darwinizmi ve materyalizmi manen öldüreceklerdir. Kuran'daki bu ayette de Cenab-ı Allah fikren öldürmeye dikkat çekmektedir:
Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. ... (Enbiya Suresi, 18)

Hz. Mehdi (as) Tüm Dünyayı Manen Fethedecektir

Ebu Basir şöyle diyor, İmam Cafer Sadık (as)’a "Ey Resulullah'ın evladı! Siz Ehl-ı Beyt'in Kâimi kimdir?" diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... MEHDİ DÜNYAYI FETHEDECEK, İsa b. Meryem (as) nazil olarak onun arkasında namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH'IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH'TAN BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE de, DİN O GÜN SADECE ALLAH'IN DİNİ OLACAKTIR."(Bihar-ul Envar, c. 51, s. 146)
Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali'ye (ra) şöyle buyurdu: "İlkleri sen ve SONLARI İSE ALLAH'IN TÜM DÜNYAYI FETHETMEYİ KENDİSİNE NASİP KILACAĞI MEHDİ'DİR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 378)
MEHDİ DÜNYANIN DOĞU ve BATISINI FETHEDİP İSLAM'I (İslam ahlakını) DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EGEMEN KILACAKTIR... Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, herkes olduğu yerde onun sözlerini duyacak ve HZ. MEHDİ (as) İSLAM'A HAYAT VERECEKTİR... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s. 12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)
Acele edenler helâk olur, (zuhur) (Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışı) yakındır diyenler kurtulur, kalenin hisarları gibi yerde sabittir,HÜZÜNDEN SONRA MÜTHİŞ BİR FETİH GELECEKTİR.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 229)

Hz. Mehdi (as) ve Talebeleri Dünyanın Dört Bir Yanında İslam Ahlakını Hakim Edeceklerdir

Banu Amin, Muhammed el-Bekir'den ayette geçen DOĞRULAR hakkında şöyle naklediyor: "BUNLAR DÜNYANIN DOĞUSUNU ve BATISINI FETHEDECEK OLAN AHİR ZAMANDAKİ MEHDİ'NİN ARKADAŞLARIDIR."(Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran'da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, s. 75, Ağustos 2008)
Mikdad b. Esved şöyle der:
Resulullah (sav)’in "Yeryüzünde İslam dininin girmediği toprak, çamurdan yapılmış bir ev ve (çölde) bir çadır kalmaz." buyurduğunu duydum. (Mecma-ul Beyan, Tevbe suresinin 33. ayetinin tefsirinde.)

Hz. Mehdi (as) Din Ahlakını Hakim Ettiğinde Peygamberimiz (sav)’in Son Peygamber Olduğunu Kabul Etmeyen Hiç Kimse Kalmayacaktır

İmam Bakır aleyhisselam'dan nakledilen başka bir hadiste şöyle geçer: BU GALEBE (GALİBİYET) ve ÜSTÜNLÜK AL-ı MUHAMMED'DEN OLAN HZ. MEHDİ (as) KIYAM EDİNCE GERÇEKLEŞECEKTİR. ÖYLE Kİ, YERYÜZÜNDE HZ. MUHAMMED MUSTAFA'YI (ONUN PEYGAMBERLİĞİNİ) İKRAR ETMEYEN BİR KİMSE KALMAZ."(Tefsir-ı Burhan, cilt 2, s. 121)
Pembe CicekDali

Hz. Mehdi (as)’ın, “Üzerinde Allah'ın Adının Yazıldığı, Sarı - Beyaz Bayrakları” Dünyanın Dört Bir Yanını Saracaktır

Şöyle rivayet edilmiştir: "Şu muhakkak ki ahir zamanda mağrib memleketinin en uzak mevkiinden Hz. Mehdi (as) denilen bir zat çıkacak. ve ön tarafında kırk mil mesafe olarak yardım yürüyecek. MEHDİ'NİN BAYRAKLARI BEYAZ ve SARIDIR. İÇİNDE ÇİZGİLER BULUNUR. BAYRAKLARINDA ALLAH'IN İSM-ı AZAMI YAZILMIŞTIR. Onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilmez."(İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l Kurtubi), s. 438)
Hadiste ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ı insanlara tanıtacak özelliklerden birinin, Hz. Mehdi (as)'ın kullanacağı "sarı beyaz bayrakları" olduğu haber verilmiştir. Ayrıca "bu bayrakların içinde çizgiler olacağı ve üzerinde de Allah'ın adının anıldığı yazılar olacağı" da belirtilmiştir.
Hadisin anlatımından, bu özelliklerin, Hz. Mehdi (as)'ın insanlara İslam ahlakını tebliğ ettiği kitaplara işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu kitaplar beyaz sayfalardan oluşacak, sarı altın rengi süsleri olacak ve kitabın içinde de yazılar ve bu yazıları içine alan kenar çerçeveleri olarak kullanılan kenar çizgileri, resimler ve şekiller bulunacaktır. ve Yüce Allah'ın adı kitabın her yerinde yazılı olacak; Allah'ın büyüklüğü ve Yüceliği bu kitaplarda çok detaylı olarak anlatılacaktır. Ayrıca hadiste 'bayrak' benzetmesiyle anlatıldığı gibi, bu kitaplar adeta bir ordunun bayrakları, sancakları gibi, ulaştığı her yeri manen fethetmiş olmasının bir alameti olarak, Hz. Mehdi (as)'ın manen, kültürel açıdan ve bilgi yönünden fethettiği; yani ateistliği mağlup ettiği her yerde bulunacaktır.
Hadiste "onun bayrağı altındaki hiçbir birlik mağlup edilemez" sözleriyle de, Hz. Mehdi (as)'ın bu eserlerinin ulaştığı her yerde mağlup edilemez bir etki bırakarak, İslam ahlakının yeryüzünde hakim kılınmasına vesile olacağına işaret edilmiştir.

Hz. Mehdi (as)’ın İmani Eserleri, Ahir Zamanda İnsanların Hidayetine Vesile Olacaktır

Ali b. Ebu Talib (as) şöyle buyuruyor: "Hz. Peygamber (sav) uzun bir vasiyetinde bana hitaben şöyle buyurdu:
"Ya Ali! İman açısından halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar, ahir zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar Peygamber'i görmemiş ve imam Hz. Mehdi de onlardan gizlidir. BUNUNLA BİRLİKTE ONLAR BEYAZ SAYFALARA NAKIŞ OLUNMUŞ SİYAH HATLAR VASITASIYLA (YAZILI BELGELERLE) İMAN EDERLER."(Men La Yehzuruhu'l Fakih, cilt 1, s. 269)
Ahir zamanda, beyaz sayfalara siyah harflerle kitapların basılacağı ve Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinin de, Hz. Mehdi (as)'ın öncülüğünde hazırlanacak olan bu eserleri okuyacakları haber verilmiştir. Bilindiği gibi Hz. Mehdi (as)'ın talebeleri de, onun Hz. Mehdi (as) olduğundan emin olmayacaklar, ancak görülen alametlerden dolayı ona karşı bir hüsn-ü zan sahibi olacaklardır.

Hz. Mehdi (as), Allah'ın Varlığını, Yaratılışı, Kainatı, Kuran'ı, Ahir Zamanı Çok Güçlü Delillerle Anlatacaktır ve Kimse Ona Karşı Delil Getiremeyecektir

Hz. Mehdi (as), Allah'ın varlığını, kainatın ve Yaratılışın delillerini Kuran ayetleriyle açıklayacaktır. Ahir zaman olaylarını çok güçlü delillerle insanlara açıklayıp ispat edecek ve hiç kimse onun bu delillerine karşı koyamayacaktır.
Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "Mehdi'nin hakimiyeti (otoritesi) Allah'ın tüm yarattıkları hakkındaki delillerindedir; bunlar öyle çoktur ki, Mehdi'nin delilleri bütün insanlar üzerinde galip gelecek (etkili olacak, hakim olacak) ve kimsenin ona karşı getirecek bir gerekçesi (nedeni) olmayacaktır."(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 70)

Hz. Mehdi (as) Darwınizm ve Materyalizmle Yaptığı Fikri Mücadelesinde İnsanlara Yaratılışın Kanıtlarını Gösterecek, Tebliğinde İse Kuran Ayetlerini ve Peygamberimiz (sav)’den Rivayet Edilen Sahih Hadisleri Delil Olarak Sunacaktır

Kaim Mehdi daha sonra sizin içinizde gerçeklerle çıkacak; Size gerçekleri getirecek ve deliller ile hareket edecek...(El-Sahife El-Mehdiye'den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, s. 65, Al-Bihar 51: 131)

Hz. Mehdi (as) İnsanlara Yaratılış Gerçeğini Fosillerle İspat Edecektir

BİN YILDAN DAHA ESKİ İSKELET KEMİKLERİ, İMAM MEHDİ (as) ile KONUŞACAKLAR.(Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 223-224)
Hz. Mehdi (as)'ın, materyalizmin ve Darwinizm'in geçersizliğini ispat ederken bin yıldan eski, yani milyonlarca yıllık fosilleri kullanacağı açıkça anlaşılmaktadır. Hadis, fosillerin adeta lisan-ı hal ile, "Hüccet Mehdi (as), biz Allah'tan bir deliliz; bizlerin evrim geçirmediğimizi, ilk yaratılıştan itibaren değişmeden aynısıyla kaldığımızı bizleri delil göstererek insanlara anlatabilirsin" diyeceklerine ve Hz. Mehdi (as)'ın da, yer altından çıkan fosiller yoluyla bu gerçeği resim, yazı, kitap, video film ve belgelerle insanlara anlatacağına işaret etmektedir.

Hz. Mehdi (as), Tüm Dünyanın Hidayetine Vesile Olacaktır

MEHDİ, HİDAYET MEŞALESİYLE ALEMDE DOLAŞIR ve SALİHLER GİBİ YAŞAR.(El-Mehdiyy-il Mev'ud, cilt 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)
ALLAHPERESTLİK NEFSPERESTLİĞE ÇEVRİLDİKTEN SONRA MEHDİ GELECEK ve NEFSPERESTLİĞİ ALLAHPERESTLİĞE ÇEVİRECEK; KURAN, GÖRÜŞ ve DÜŞÜNCELERE UYDURULDUKTAN SONRA MEHDİ GELİP GÖRÜŞ ve DÜŞÜNCELERİ KURAN'A UYDURACAK... (Nehc-ül Belağa, Feyz'ül İslam baskısı, s. 424, 425)
Pembe Cicek Dali papatya

Hz. Mehdi (as), İnsanların İmanına ve Allah'tan Çok Korkmalarına Vesile Olacaktır

Ebu'l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. "... MEHDİ KULLARIN KALBİNE ALLAH'A KULLUĞU YERLEŞTİRECEKTİR."(Bihar-ul Envar, cilt 51, s. 74)

Hz. Mehdi (as), Kuran'ın Doğru Yolunu ve Peygamberimiz (sav)’in Sünnet-i Seniyyesini İnsanlara Gösterecektir

Nechül Belağa'dan. İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "Onlar yanlış yolları izleyerek ve yol gösterici gelenekleri terk ederek sağa ve sola gittiler... Ey insanlar, bu her vaadin gerçekleşeceği ve bilmediğiniz MEHDİ'NİN GELİŞİNİN YAKLAŞTIĞI ZAMANDIR. Dikkat edin, o zaman aramızdan çıkmış olan MEHDİ, BU EN ZOR ZAMANLARDA AYDINLIK BİR IŞIKLA ONLARI AŞACAK..."(Kitab-ül Gaybet, Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)
Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen bu hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın gelişiyle birlikte insanlığın, onun Kuran'dan kaynaklanan nuru ve aklıyla aydınlanacağı; Hz. Mehdi (as)'ın Allah'ın doğru yolunu, Kuran'ın güzelliklerini ve Resulullah (sav)’in Sünnet-i seniyyesini insanlara göstereceği bildirilmektedir.
(Peygamberimiz (sav)’den rivayet olunan bu hadisteki "AYDINLIK BİR IŞIKLA" şeklindeki ifade belki de Hz. Mehdi (as)'ın ve talebelerinin kullanacakları TELEVİZYON ve BİLGİSAYAR EKRANINA da işaret etmektedir.)

Allah Hz. Mehdi (as)’ı Vesile Ederek, Asrı ve Tüm Dünyayı Etkileyecek Mükemmel Kitaplar Hazırlatacaktır

Ebu Basir şöyle der, İmam Muhammed Bakır veya İmam Caferi Sadık aleyhisselam'dan naklen: "MEHDİ'YE İMAMETİ VEREN, ONA İLİM ve KİTAPLAR VERECEK ve ONU KENDİ BAŞINA BIRAKMAYACAK."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 387)
Hz. Mehdi (as)'ın sürekli olarak Cenab-ı Allah'ın kontrolünde olacağı; Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı vesile ederek çok etkili, asrı ve bütün dünyayı etkileyecek mükemmel kitaplar hazırlatacağı hadisten anlaşılmaktadır.

Hz. Mehdi (as)’ın Vesilesiyle, Her Yer Allah'a İbadet Edilen Yerler Haline Gelecektir

Ebu Basir şöyle diyor: İmam Cafer Sadık (as)’a "Ey Resulullah'ın evladı! Siz Ehl-ı Beyt'in Kâimi kimdir?" diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... Mehdi dünyayı fethedecek, İsa b. Meryem (as) nazil olarak onun arkasında namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH'IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH'TAN BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE de, DİN O GÜN SADECE ALLAH'IN DİNİ OLACAKTIR."(Bihar-ul Envar, cilt 51, s. 146)

Hz. Mehdi (as), Kuran'ı ve Hadisleri Çok İyi Anlayıp Açıklayacaktır

İkmal-ı Din: Muhammed İbn-ı Sinan'dan, Emir İbn-ı Şamir'den, Cebir'den, Ebu Cafir (as)'dan rivayet edilmiştir:
"YÜCE ALLAH'IN KİTABI HAKKINDAKİ BİLGİSİ ve O'NUN ELÇİSİNİN (sav) SÜNNETİ MEHDİMİZİN (as)’ın KALBİNDE BİR BİTKİNİN EN GÜZEL ŞEKİLDE BÜYÜYÜP YETİŞMESİ GİBİ GELİŞİR."(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 72)
İnsan hem kendi kaderinin hem de dünyanın kaderinin sadece izleyicisidir. Kimsenin bu kadere yön vermesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu kaderle ilgili yorumda bulunması, bundan razı olması veya buna itiraz etmesi, Allah'ın vaadini ve kaderde takdir ettiklerinin gerçekleşmesini kesinlikle değiştiremez. Allah kaderde kimi seçip, kimin vesilesiyle dünyaya din ahlakını hakim edeceğini belirlemişse, Hz. Mehdi (as) da o kimse olacaktır.
Yoksa hiç kimse çıkıp Mehdi olduğunu iddia edemez. Kaldı ki Mehdilik bir iddia değildir. Gayret etmekle ya da çalışmakla, elde edilebilecek bir makam da değildir. Mehdi olabilmek için, bunun o kişinin kaderinde olması; Mehdi olarak yaratılması gereklidir.
Hadislerde ve İslam alimlerinin açıklamalarında belirtildiği gibi, Hz. Mehdi (as) soyundan çok, icraatlarıyla tanınacaktır. Hz. Mehdi (as) ve cemaatinin ana faaliyeti dinsizlikle fikri mücadele ve hak din ahlakını tüm dünyaya yaymak olacaktır. Dinsiz ve imansız ideolojileri fikren mağlup eden, Allah'ın varlığının delillerini açıkça ortaya koyan, insanların imanlarına vesile olup din ahlakını yeryüzüne yayan kişi (Allah'ın izniyle) Hz. Mehdi (as)'dır. Bu faaliyetler ve gelişmeler olmadan, bir kişinin veya topluluğun herhangi bir iddiada bulunmasının manası yoktur.
... Şu halde sabret. Şüphesiz (güzel olan) sonuç takva sahiplerinindir.(Hud Suresi, 49)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder