3 Ağustos 2016 Çarşamba

18. Bölüm: Hz. Mehdi (as) Döneminde İslam Ahlakı Özüne Dönecek, Tüm Mezhepler Ortadan Kalkacaktır

Hz. Mehdi (as) Döneminde İslam Dini Peygamberimiz (sav)’in Dönemindeki Asıl Haliyle Yaşanacaktır

RESULULLAH'IN (sav) HER YAPTIĞINI MEHDİ de YAPACAKTIR; RESULULLAH (sav) CAHİLİYET TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O da MEHDİ DEÖNCEKİ TEMELLERİ YIKACAKTIR. MEHDİ, İslam 'ı yeniden baştan alacaktır.(Mikyalu'l Mekarim, c.1, s.57)
Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde aynı Peygamberimiz (sav)’in yaptığı gibi o dönemin tüm ateist, inkarcı sistemlerini fikren mağlup edecek, bu sistemlerin tüm fikri alt yapılarının, öğretilerinin, felsefelerinin, batıl uygulamalarının ve inançlarının geçersizliğini insanlara gösterecektir. Ardından da İslam ahlakının Peygamberimiz (sav)’in dönemindeki gibi özüne tam uygun şekilde -tüm bidatlerden, gerçek dışı uygulamalardan arınmış haliyle- yaşanmasına vesile olacaktır.

Hz. Mehdi (as), Gerçek İslam Ahlakını Ortaya Çıkaracaktır

Hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında, İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanış ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. "... insanlar arasında Peygamberin (sav) Sünnet-i seniyyesiyle muamele edecek" rivayetinde bildirildiği gibi, Peygamber Efendimiz (sav)’in yoluna uyacak ve tıpkı O'nun dönemindeki gibi din ahlakının en doğru şekilde yaşanmasına vesile olacaktır.
Hz. Peygamber (sav) en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Mehdi de en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)
... Mehdi dini, Peygamber (sav)’in zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Halis hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.186-187)
Mehdi hiçbir bidatı bırakmayacak. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Mehdi kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı Peygamber (sav) gibi dinin icablarını yerine getirecektir."(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)
*Bidat: Dinin aslında olmadığı halde, dine dahil edilen batıl adetler.

Hz. Mehdi (as) Zuhur Ettiğinde Tüm Tarikatlar Ona Biat Edeceklerdir. Çünkü Mehdi (as) Tüm İslam Aleminin Mürşididir

Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, velisi, kutbudur. İmam Rabbani Hazretleri'nin de, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de, tüm Ehl-ı Sünnet alimlerinin, tüm mezhep imamlarının ve tüm tarikatların de mürşididir. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as) tüm tarikatlar ve mensupları da Hz. Mehdi (as)’a tabi olacaklar, onun hilafetini (manevi liderliğini) kabul edeceklerdir. Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde gerçekleşecek olan bu biatı kabul etmeyen, aksini savunan bir cemaat olmayacaktır.
Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, en büyük velisi ve kutbu olduğundan o zuhur ettiğinde tüm tarikatlar onda toplanacaktır. Bunun bilincinde olan birçok tarikat lideri yüzlerce yıldır devam ettirdikleri; hilafet emanetini bir sonraki şahsa devretme adetini ahir zamana girilmesiyle birlikte bırakmışlardır. Tüm tarikatlar Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olan Hicri 1400 itibariyle onun zuhurunu ve doğal mürşitliğini beklemeye başlamışlardır.

Hz. Mehdi (as) Hiç Kimsenin, Hiç Bir Düşüncenin, Hiç Bir Tarikatın Etkisi Altında Olmayacaktır

... Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı Kaim Mehdi dışında biz Ehl-ı Beyt'ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun (Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan) biatı olacağını (Hz. Mehdi (as) döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını) bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun velâdetini (zuhurunu) gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. BÖYLECE MEHDİ, ZUHUR ETTİĞİNDE KİMSENİN BİATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR...(Kemal'üd-Din, c. 1, s. 305)
Erik Cicegi Tutami
Hasan bin Münzir'in Zürare'den naklettiğine göre İmam Caferi Sadık aleyhisselam sonunda şöyle buyurdu: "Vallahi sonunda sahibiniz Mehdi mutlaka zuhur edecek ve BOYNUNDA HİÇKİMSENİN BİATIolmayacak.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s.402)
İbrahim bin Ömer-ı Yemâni der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Kâim Mehdi kıyam ettiğinde (ortaya çıktığında), BOYNUNDA HİÇ KİMSENİN BİATI OLMADAN ZUHUR EDECEKTİR."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 218-219)

Hz. Mehdi (as) İnsanların Samimi ve Güzel Ahlaklı Olmalarına Vesile Olacaktır

İmam Mehdi'nin lütfu ile insanların idrakı mükemmelleştirilecek ve ahlakları bütünlüğe erişecektir.(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328 & 336)
Mehdi döneminde kalpler ihtiyaçsızlık ve kendine yeterlilikle dolacaktır.(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 337; İküd'dürer, Sayfa 169; Musnad)
Mehdi döneminde fiyaka ve gösteriş sona erecek ve güvenilirlik mutat hale gelecektir. (İküd'dürer, s. 159)
Mehdi döneminde yaşlılar gençlere karşı yardımsever ve şefkatli iken gençler yaşlılara karşı saygılı olacaktır.(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 385)
Mehdi döneminde yalan ve iftira ortadan kalkacaktır. (Misbaah al-Zaaer, s. 217-219)
Mehdi döneminde gerçek dostuk olacaktır ve bu öyle bir boyutta olacaktır ki inananlardan biri diğerinin servetini onun iznini almaksızın alacak ve diğeri bunu umursamayacaktır.(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 372)
Sardunya Cicegi Buketi

Hz. Mehdi (as) İslam Dinindeki Bidatleri Temizleyecek, İnsanları Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)’in Sünnet-i Seniyyesine Yönlendirecektir

İNSANLAR KURAN'I KENDİ NEFİSLERİNE GÖRE YORUMLADIKLARI ZAMAN MEHDİ ONLARIN DÜŞÜNCELERİNİ KURAN'A DOĞRU YÖNLENDİRİP ONU KURAN'IN GERÇEKLERİNİN HİZMETİNE SUNACAK. SONRA SİZE KİTAB ve SÜNNETİN NASIL UNUTULDUĞUNU GÖSTERECEK ve ONUN CANLI ANLAMLARINI İHYA EDECEK.(Nehcü'l Belağa, hutbe 134)
Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiği ahir zamanda bazı insanlar Kuran'ı kendi nefislerine ve çıkarlarına göre yorumlayacaklar, insanları da bu yorumlarına inandırmaya çalışacaklardır. Hz. Mehdi (as) ise insanlara Kuran ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklayacaktır. İnsanların Kuran ayetlerinden, Peygamberimiz (s.a.v)'in sünnetinden manen çok uzaklaştıkları bu dönemde onlara ayetlerin gerçek anlamlarını açıklayacaktır.

Hz. Mehdi (as) İslam Dinine Sonradan Eklenmiş Olan Hurafeleri Temizleyip, Dinimizi Peygamberimiz (sav)’in Döneminde Yaşanan Asıl Haline Döndürecektir

Abdullah bin Atâ der ki: İmam Ebu Cafer-ı Bakır aleyhisselam'a şöyle arzettim: "BİZE KAİM ALEYHİSSELAM'DAN (HZ. MEHDİ (as)'DAN) HABER VER..." BUYURDU Kİ: "RESULULLAH'IN (sav) YOLUNU İZLEYECEK; ÖNCEKİ ŞEYLERİ İPTAL EDİP YENİ ŞEYLERLE GELECEK."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 216)
Hz Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)’den sonra İslam dinine eklenen bütün hurafeleri tek tek Kuran ile temizleyecektir. Bu hurafeler yüzyıllar boyu İslam dinini insanlar için yaşanmaz hale getirmiş ve Kuran ahlakının tüm dünya için ne kadar büyük bir rahmet olduğu anlaşılamamıştır. Ancak Hz. Mehdi (as) Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)’in bu ayetleri hayatına geçirme şekli ile tüm dünyadan bu yanlış inançları temizleyecek ve Kuran'ın saf vahyini insanlara anlatacaktır.

Hz. Mehdi (as), İnsanların Her Konuda Kuran Ahlakına Göre Düşünüp Hareket Etmelerini Sağlayacaktır; Yani Onları: En Doğru, İsabetli, Makul, Mantıklı, Tutarlı ve Akıllı Şekilde Davranmaya Teşvik Edecektir

İmam Muhammed Bakır (as) da buyurmuştur ki: "Kaimimiz MEHDİ KIYAM EDİNCE KULLARIN BAŞINA ELİNİ SÜRECEK ve ONLARIN DAĞINIK FİKİRLERİNİ BİR YERE TOPLAYACAKTIR. ONLARI BİR HEDEFE DOĞRU YÖNELTECEK ve onlarda beğenilmiş ahlakı kemal haddine (mükemmelik seviyesine) ulaştıracaktır.(Bihur-ul Envar, c. 52, s. 336)
Hz. İmam Bâkır (as) şöyle buyuruyor: "Kâim'imiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince ALLAH KULLARININ BAŞINA MERHAMET ELİNİ SÜRECEK, DİKKATLERİNİ TOPLAYACAK ve AKILLARINI KAMİL KILACAKTIR."(Bihar-ul Envar, c. 52, s. 328)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder