3 Ağustos 2016 Çarşamba

4. Bölüm: Peygamber Efendimiz (sav)’in Haber Verdiği Ahir Zaman Teknolojileri

Hz. Mehdi (as) Ahir Zamanın Teknolojik İmkanları Vesilesiyle Bütün Dünyayı Kuran Ahlakı ve İman Hakikatleri Konusunda Bilgilendirecektir

Adalet ve eşitlik gibi, İmam Mehdi bilgiyi bütün dünyaya yayacaktır. (Bihar-ül Envar, cilt 36, s. 253)
İmam-ı Zaman Mehdi'nin inayeti sayesinde bilgi insanların kalplerine girecektir. (Bihar-ül Envar, Cilt 53, Sayfa 86 al-Ikhtesaas'tan aktarılıyor; Mikyaal Al-Makaarem, Cilt 1, s. 236)
Bu çağda Mehdi'nin döneminde insanlara mübarek Kuran ve onun gerçekleri öğretilecektir(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 339)

Hz. Mehdi (as) Döneminde Hem Dünyanın Yapısı Hem Evren Hakkında Bilgilere Ulaşılacaktır

Mehdi zamanında insanlar yerin 7 katına da göğün 7 katına da ulaşmış olacaklar.(Bihar-ül Envar cilt 52, s. 321)
Hadiste Hz. Mehdi (as) döneminde ulaşılacak bilgilere ve teknolojik gelişmelere dikkat çekilmiştir. Son dönemde insanlar hem dünyanın derinliklerini hem de evrenin en uzak köşelerini araştıracak ve bilgi elde edebilecek teknolojiye sahip olmuşlardır. Yerkabuğunun katmanları ve mağmanın yapısına kadar Dünya'nın içeriği hakkındaki bilgiler artık bilinmektedir. Atmosfer katlarının gaz içeriklerinden, başka bir galaksideki yıldız sayısına kadar yüksek miktarda bilgiye de artık insanlar Allah'ın izniyle ulaşmıştır. Peygamberimiz (sav) döneminde bilinmeyen bu ahir zaman gerçeklerinin Hz. Mehdi (as) zamanında öğrenilmiş olacağı 1400 yıl önce Peygamberimiz (sav) tarafından bildirilmiştir.
 Evren Hakkinda Bilgiler Kara Delik
1. BBC Turkce, 09.02.2012
2. Sputnik, 05.10.2015

Hz. Mehdi (as) Dünyadaki Olaylarla İlgili Bilgi Elde Ederken Teknolojiden Faydalanacaktır

Mehdi için kainat avucunun içi kadar açık olacak.(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın ahir zamandaki teknolojiden faydalanacağına işaret edilmektedir. Ahir zamanda evren hakkında çok geniş bilgi elde edilecektir. O zamana kadar bilinmeyen birçok şey ahir zamandaki gelişmelerle Allah'ın dilemesi ile öğrenilmiş olacaktır. Hz. Mehdi (as) da istediği herhangi bir bilgiye ulaşmak için veya dünyanın herhangi bir yerindeki biriyle iletişim kurmak için akıllı telefonlara, tablet bilgisayarlara ve avuç içi bilgisayar teknolojisine başvuracaktır.
Bilgi Elede Etmek icin Teknolojiden Faydalanma

Hz. Mehdi (as)’ın Tebliği Birçok Şehirdeki İnsanlar Tarafından Eş Zamanlı Olarak Dinlenebilecektir

Aban bin Tağlib der ki: İmam Cafer-ı Sadık (as)'ın şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (as)'ı) görür gibiyim,...her memlekette olanlar onun kendileri ile birlikte memleketlerinde olduğunu görecek, o Resulullah (sav)’in bayrağını açacak,... (Zamanın İmamını Tanıyalım, İmam Mehdi, Ali İrfan, s. 94)
Hadis-ı şerifte Hz. Mehdi (as)'ın başka şehirlerde ve ülkelerde yaşayan insanların bile sanki kendi şehirlerindeymiş, yanlarındaymış gibi onu göreceklerini, yani dönemin teknolojisiyle canlı televizyon, radyo, akıllı telefon ve internet yayınları aracılığıyla kendisini dinleyeceklerini de bildirilmiştir. Hz. Mehdi (as) aynı Peygamberimiz (sav) gibi İslam ahlakını tüm dünyaya yayacak ve Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekte olan sancak-ı şerif de Peygamberimiz (sav)’den sonra ilk kez onun zamanında açılacaktır. (Bilindiği gibi Hz. Mehdi (as) Peygamberimiz (sav)’in sancak-ı şerifi ve diğer kutsal emanetlerinin bulunduğu İstanbul'da zuhur edecektir.)
Global Yayin Es Zamanli iletisim

Kişiye Sesinin Konuşması

Nefsim yed-ı kudretinde olan (Allah)'a kasem ederim ki, yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye sesi ve pabucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. (İmam-ı Şa'rani, Ölüm, Kıyamet, Diriliş, s. 471)
Günümüz teknolojileriyle kişinin sesi kolaylıkla kaydedilip dinlenebilmektedir. Rivayette geçen "kişiye sesi konuşması" ifadesiyle bu cihazlar kastedilmektedir. "Kişiye pabucu konuşmadıkça" ifadesiyle de istihbarat uzmanlarının ayakkabılarına yerleştirdikleri dinleme cihazları akla gelmektedir. Ayakkabı topuğuna yerleştirilen dinleme cihazlarının bir çok istihbarat kurumu tarafından kullanıldığı bilinmektedir.
Hadisteki "Kişiye ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe" ifadesi ise internet kameraları ve görüntülü telefonlarla uzak mesafelerde ailelerin, arkadaşların birbirleriyle iletişim kurup, birbirlerinin ne yaptığından haberdar olmalarına işaret etmektedir.
Kisiye Sesinin Konusmasi Sound Speaker

Ayakkabıya Yerleştirilen Ses Alıcısı

Kişiye kamçısının ucu, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kişi zekatını kabul edecek kimseyi bulamayacak derecede bollanmadıkça, Arap topraklarında nehirler ve dereler akmadıkça kıyamet kopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned; Tirmizi, Fiten.19; Abd b. Humeyd, Müsned, II, 498)
Yukarıdaki rivayette bildirilen "ayakkabısının bağı konuşmadıkça" ifadesi ile ayakkabılara yerleştirilen dinleme sisteminde "ayakkabı bağı"nın da anten görevi görmesine işaret etmektedir.
Kamcisinin Ucuyla Konusmasi Ayyakkabi Telefon
1. Hürriyet, 04.03.2009
"Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça" ifadesiyle ise yine, kamçı gibi çoğu zaman elde taşınan antenli telsiz ve cep telefonlarına işaret edildiği görülmektedir. Antenleri de kamçının ucu gibi olan antenli telsiz ve cep telefonlarıyla karşıdaki kişinin sesinin duyulması rivayette bildirilen "kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça" ifadesine birebir benzemektedir.
Kamcisinin Ucuyla Konusmasi Telsiz Telefon

Hz. Mehdi (as), İnternet, Televizyon ve Radyo Yoluyla Dünyanın Dört Bir Yanında Tanınacaktır

Ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'ın namı ve şöhreti sürekli olarak yayılacaktır. Bunda internet, akıllı telefonlar televizyon ve radyoların çok büyük etkisi olacaktır. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın şanının, internette yayınlanan görüntü ve videolarla, televizyon filmleri ve radyolar yoluyla yayılacağı şöyle haber verilmiştir:
Şüphesiz ki KAİM MEHDİ ZAMANINDA BİR MÜMİN DOĞUDA OLSA, BATIDA OLAN KARDEŞİ KENDİSİNİ GÖRÜR. Hakeza, BATIDA OLSA, DOĞUDA OLAN KARDEŞİNİ GÖRÜR. (Bihar'ul-Envar, cilt 52, s. 391)
İmam Mehdi dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam'ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır...ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE MEHDİ'NİN SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam Mehdi İslam'a hayat verecektir... (Bihar'ul-Envar, cilt 52, s. 279 ve cilt 53, s.12 İkmal'ud- Din, cilt 2, s. 367)
Hadislerde ayrıca, yine internet, televizyon radyo gibi iletişim kanalları yoluyla her toplumun, Hz. Mehdi (as)'ın sesini ve görüntülerini, kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş olarak dünyanın her yanından dinleyebileceklerine de işaret edilmiştir:
iletisim Araclari Teknoloji

iletisim Araclari Teknoloji  Beo Sou
İkdu'd-Durer'de der ki: BU SES BÜTÜN YERYÜZÜNE YAYILACAKTIR, HER KAVİM KENDİ DİLİNDEN DUYACAKTIR.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 51) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 201)
Semadan, arz ehline şamil olan BİR SES Kİ, HERKES BUNU KENDİ LİSANINDA İŞİTİR.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)
Semadan bir ses onu ismiyle çağıracak ve DOĞUDA, BATIDA HATTA UYKUDA OLAN BILE BU SESİ DUYACAK ve uyanacaktır. (Ahmed İbn-ı Hacer-ı Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 56)

Hz. Mehdi (as) Zamanında Görüntülü Telefon ve Bilgisayar Sistemleri ile Bağlantı Kurulacaktır

İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki Kaim Mehdi zamanında bir mümin doğuda olsa, batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza, batıda olsa, doğuda olan kardeşi kendisini görür."(Bihar'ul-Envar, cilt 52, s. 391)
Peygamberimiz (sav) bu hadiste Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olan Hicri 1400'lerdeki gelişen yüksek teknolojiye dikkat çekmiştir. Nitekim 21. yüzyılda kullanılmaya başlanılan akıllı cep telefonlarındaki ve bilgisayarlardaki kamera sistemleriyle dünyanın her yerindeki insanlarla istenildiği an görüntülü bağlantı kurma ve konuşma imkanı doğmuştur. Böylece Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vaktine işaret eden bir alamet daha gerçekleşmiştir.
iletisim Araclari Goruntulu Telefon

Günümüzde İnternet Üzerinden Uydu Görüntüleri ile Tüm Dünya Şehirleri Detaylı Olarak Görüntülenebilmektedir

İşler ehline (Hz. Mehdi (as)'a) emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek yerleri de alçaltacak. ÖYLE Kİ, TÜM DÜNYAYI AVUCUNUN İÇİNİ GÖRDÜĞÜ GİBİ GÖRECEK. İçinizden hanginizin avucunun içinde bir saç teli olsa onu göremez? (Bihar-ül Envar, cilt 5, s. 328)
Mehdi için kainat avucunun içi kadar açık olacak. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328)
Hz. Mehdi (as) döneminde uydu görüntüleme, televizyon ve internet sistemleri Hz. Mehdi (as)’a hizmet edecektir. Günümüzde internet üzerinden uydu görüntüleri ile tüm dünya şehirleri detaylı olarak görüntülenebilmektedir. Hadiste Hz. Mehdi (as) ve talebelerinin, ahir zamandaki internet teknolojisinden faydalanacakları anlaşılmaktadır.
iletisim Araclari Uydu Kainat Avucici Gibi

İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın oğlu Muhammed'in nakline göre İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: "MEHDİ KIYAM ETTİĞİNDE her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle buyuracak. "SENİN AHDİN ELİNDEDİR. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan ELİNE BAK ve ELİNDE YAZANI UYGULA."... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 381)
Hz. Mehdi (as) döneminde yönetici konumunda olan kişiler haberleşmeyi ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi ellerindeki avuç içi bilgisayarlar ve bilgisayarlı cep telefonlarıyla internet üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Hz. Mehdi (as) Döneminde, Gelişen Teknoloji ve İnternetin Yaygınlaşması ile Bilgi Kolay Ulaşılır Hale Gelecektir

Mehdi çağında bilgi öyle yaygın olacaktır ki, evindeki bir kadın bile Allah'ın Kitabına ve Peygamberin sünnetine göre hükmedecektir. (Bihar ül-Envar, cilt 52, s. 352)
Hz. Mehdi (as) döneminde, gelişen teknoloji ve internetin yaygınlaşması ile, bilgi çok kolay ulaşılır hale gelecektir. Ev hanımları da evlerinde her türlü bilgiyi elde edebilme imkanı bulacak ve bu vesileyle Kuran ahlakını ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetini çok titiz bir şekilde uygulayabileceklerdir.
iletisim Araclari Avucici Bilgisayari

Hz. Mehdi (as) Döneminde Yöneticiler Haberleşmeyi ve Araştırmayı Avuç İçi Bilgisayarlar ve Akıllı Telefonlarla Gerçekleştireceklerdir

İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın oğlu Muhammed'in nakline göre İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: "KAİM MEHDİ ALEYHİSSELAM KIYAM ETTİĞİNDE her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle buyuracak: "SENİN AHDİN ELİNDEDİR. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan ELİNE BAK ve ELİNDE YAZANI UYGULA."... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 381)
Hadiste Hz Mehdi (as) döneminde yönetici konumunda olan kişilerin haberleşmek, bilgi almak ya da bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmek amacıyla avuç içi bilgisayarlardan ve bilgisayarlı telefonlardan yararlanacaklarına dikkat çekilmiştir. Bu kutlu dönemde teknolojinin en üst düzeye ulaşacağı, insanların kendilerine gelen haberleri ve bilmeyip de öğrenmek istedikleri konuları ellerindeki avuç içi bilgisayarların ya da bilgisayarlı telefonların tuşlarına basarak bu teknolojik aletlerin ekranlarından görüp anlayacakları hadisten anlaşılmaktadır.
iletisim Araclari Avucici ipod
1. Milliyet, 28.01.2010

Hadislerde Belirtilen, “Gökten Bir Elin Uzanıp, 'Şu Hz. Mehdi (as)'Dır, Ona Uyun' Demesi”, Tv ve İnternette Görünecek Olan Hz. Mehdi (as)’ın Eline İşaret Etmektedir

Keza (N. b. Hammad) Zühri'den tahric etti. Buyurdu: ... SEMADAN ŞÖYLE BİR SES İŞİTİLİR: "ALLAH'IN EVLİYASI FALANIN ASHABIDIR" (Yani Mehdi (as)'ı kast ediyor) Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ ve İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL'DİR.(Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s. 69)
... İŞTE O ZAMAN SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR... (Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s. 51)
SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve "emiriniz Mehdi'dir" şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O GÜNÜN ALAMETİ: SEMADAN BİR EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir. (Ahmed İbn-ı Hacer-ı Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışından önce insanlara Hz. Mehdi (as)'ı tanıtacak alametlerden birinin de, 'gökyüzünden uzanacak olan bir el' olacağını haber vermiştir. Yine hadislere göre, 'insanlar bu eli görecek, ona bakacaklardır'. Hadislerde gökyüzünden uzanan bu el ile birlikte insanlara, "Allah'ın evliyası, falanın ashabı olan Mehdi budur" diye seslenilecektir. İşte insanlara seslenen bu ses Hz. Mehdi (as)'ın sesi olacaktır." Hz. Mehdi (as), Hz. Mehdi (as) olduğunu iddia etmeyecek ama Hz. Mehdi (as)'ı en iyi bilen kişi olarak, televizyon ve internet yoluyla insanlara Hz. Mehdi (as)'ı anlatacaktır.
 iletisim Araclari TV Uydu Satellite
1. Mobil TV Yayıncılığı
2. Uydu
3. Verici Kule
4. Mobil TV telefonu
6. Uydu aracılığıyla bir ülkede yapılan yayının aynı anda tüm ülkelere ulaşması
Günümüzün teknolojik gelişmelerinden biri de cep telefonlarından, uydu aracılığıyla, canlı tevizyon yayınlarının izlenebilmesidir.
Sağda (6) ise uydu aracılığıyla bir ülkede yapılan yayının aynı anda tüm ülkelere ulaşabilmesi görülmektedir.
Yine hadislerdeki bu işaretlere göre, Hz. Mehdi (as) televizyon ve internet yoluyla insanların gözleri önünde olacak, insanlar bu yolla sürekli olarak Hz. Mehdi (as)'ın elini göreceklerdir. Yine işaretlerden, Kuran'da haber verilen Hz. Musa (as)'ın eli gibi, Hz. Mehdi (as)'ın da, çok güzel ve dikkat çekici bir ele sahip olacağı; ve elinin sürekli olarak önplanda olup insanlar tarafından görüleceği anlaşılmaktadır.
Bir başka hadiste de "Hz. Mehdi (as)'ın konuşurken elini de kullanacağı; konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini görecekleri" haber verilmiştir:
Mehdi'nin dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR(İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.174)
İşte tüm bu hadislerle işaret edilen "bu elin insanlar tarafından görünmesi", Hz. Mehdi (as)'ı insanlara tanıtan bir başka önemli alamet olacaktır.

Hz. Mehdi (as) İnsanlara Kendi Evinden Tebliğ Yapacaktır

İmam Bakır (as) şöyle buyurmuştur: "Kaimimiz Mehdi kıyam edince … ONLARLA KONUŞMAK İSTEDİĞİNDE DUYARLAR ve KENDİ MEKANINDA OLDUĞU HALDE ONU GÖRÜRLER." (Yevm'ul-Halas, s. 269)
Hz. Mehdi (as) ahir zamanda zuhur ettiğinde insanlara Allah'ın varlığını, birliğini anlatacak, Kuran ahlakını ve Peygamberimiz (sav)’in Sünnet-i seniyyesini yeniden canlandıracaktır. Peygamberimiz (sav) hadis-ı şerifinde Hz. Mehdi (as)'ın tebliğini, evinden yapacağı bir yayın aracılığıyla tüm insanlara duyuracağı anlaşılmaktadır.
 Mehdi insanlara EvindenTeblig Yapar

Hz. Mehdi (as) İnternet, Televizyon, Radyo ve Telefon Canlı Bağlantıları ile İnsanlarla Konuşur

Hz. Mehdi (as)'ın döneminde insanlar yattıkları yerden, oturdukları koltuktan hatta yüksekçe bir yerde olsalar bile Hz. Mehdi (as)'ın sesini işitebilecekleri bir teknolojiye sahip olacaklardır. Bilindiği gibi günümüzde televizyon, telefon, radyo ve bilgisayar sistemleri hem sesli hem görüntülü canlı yayınları dünyanın dört bir yanındaki kişilere anında ulaştırabilmektedir.
İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: … ONLAR YERYÜZÜNÜN DOĞU veya BATISINDA MİHRAP veya YATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ'NİN SESİNİ İŞİTİRLER. BU BİR TEK SES ONLARIN HEPSİNİN KULAĞINA GİDER ve HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. Çok geçmeden göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varırlar…" (Bihar'ul-Envar, cilt 53, s. 7)

Tüm Dünya'ya Hz. Mehdi (as)’ı Televizyon ve Internetten İzleyecektir

HZ. MEHDİ (as) ZUHUR ETTİĞİNDE Allah iman edenlerin üzerinde öyle görme ve işitme güçleri tecelli ettirir ki, ARADA BİR POSTACI OLMADAN MEHDİ BULUNDUĞU YERDEN TÜM DÜNYAYA SESLENİR, ONLAR da ONU DUYAR HATTA GÖRÜRLER(Muntakab el Ezhar, s. 483)
Hadiste Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıktığı dönemde iletişimin kolaylaşmasıyla, anında görüntü ile sesin iletildiği televizyonlara ve internete dikkat çekilmiştir. Ayrıca, Hz. Mehdi (as)'ın dünya çapında tebliğ yapacağı; konuşmalarının ve görüntülerinin herkese kolayca ulaşabileceği anlatılmaktadır.
 insanlar Mehdiyi interent TV izleyecekler

Hz. Mehdi (as) Devrinde Araba

Mehdi mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlıdır... ONUN ATI, KARANLIKLARDA ON DÖRTLÜK AY GİBİ PARLAR. O, en hayırlı topluluğun önünde gider. Onlar Allah'ın dinine sarılmış; onunla Allah'a yaklaşmaya çalışırlar... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 171)
Hadiste Hz. Mehdi (as) devrinde teknik araçlardan birinin de 'araba' olacağına ve bu arabaların farlarına, iç ışıklandırmalarına dikkat çekilmiştir. Hadiste verilen bilgiden, Hz. Mehdi (as)'ın arabasının farlarının da parlayacağı anlaşılmaktadır.

Hz. Mehdi (as) Devrinde Yüksek Binaların İnşa Edilmesi

YÜKSEK YÜKSEK BİNALAR İNŞA EDİLMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s. 468)
Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… YÜKSEK BİNALAR YAPMADA İNSANLAR BİRBİRİYLE YARIŞACAK. (Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)
Yüksek katlı binalar 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, çelik kullanımının yaygınlaşması ve elektrikli asansörlerin kullanılması gökdelenlerin inşaatına hız kazandırmıştır. Gökdelenler 20. ve 21. yüzyıl mimarisinin önemli bir parçası olmuş, günümüzde de kimileri için adete birer prestij sembolü haline gelmiştir.
 Gokdelen Arac Hiz

Deccaliyet Hadislerindeki Ahir Zaman Teknolojisine İşaretler

İbnil Münadi Ali'den rivayet edilmiştir:
"Bulutları sağ eliyle tutacak, Güneş'i battığı yere kadar kavrayacak, denizde yürüyecek, fakat su topuğuna kadar gelecek... Önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak... Öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak..."(Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219)

Bulutları sağ eliyle tutacak...

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen bu hadiste, "deccalin bulutları sağ eliyle tutmasına" işaret edilmiştir. Günümüzde gökyüzünün üst tabakalarına kadar yükselebilen uçaklar, bu hadise işaret etmektedir. Uçaklar, bulutların seviyesine çıkmakta ve gökyüzündeki bulutlar insan için ulaşılabilir olmaktadır. Bu teknoloji, hadiste belirtilen "bulutları sağ eliyle tutacak" sözleri ile mutabık görünmektedir.
 Ucak Bulutlari Eliyle Tutar

Güneş'i battığı yere kadar kavrayacak...

Aynı hadiste belirtilen "Güneş'i battığı yere kadar kavrayacak" izahı da, günümüz teknolojisi ile mutabık anlamlar taşımaktadır. Günümüzde teleskop ve uydu gibi teknolojik cihazlarla dünyanın her yanındaki günbatımı izlenebilmekte, tüm detayları ile incelenebilmektedir. Uydu sistemleri, tüm ülkeleri görüntüleyebilmekte ve bu görüntüler internet üzerinden yine tüm dünya tarafından izlenebilmektedir. Hadiste geçen "deccalin Güneş'i battığı yere kadar kavrayacağı" ifadesi, söz konusu uydu sisteminin kullanımına işaret etmektedir.
 Teleskop Gunesin Takibi

Denizde yürüyecek, fakat su topuğuna kadar gelecek...Peygamberimiz (sav), "deccalin denizde yürüyeceği, fakat suyun topuğuna kadar geleceğini" de belirtmiştir. Bu tanım günümüzde yapılan sörf, su kayağı, uçurtma sörfü, çıplak ayakla su kayağı gibi çeşitli su spor dalları ile mutabık anlam taşımaktadır. Söz konusu sporları yapan kişi, denizin yüzeyinde hareket etmekte, su ile yalnızca ayakları muhatap olmaktadır. Suyun yalnızca "ayakların topuğuna ulaşacağı şekilde deniz üzerinde yürünmesi"şeklindeki tanımlamalara, bahsi geçen su sporları ile mutabık görünmektedir.
 Su Ustunde Yuruyemek Ayagina Su Degmiyor Kayak
 Su Ustunde Yuruyemek Ayagina Su Degmiyor Kayak
 Su Ustunde Yuruyemek Ayagina Su Degmiyor Kayak

Önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak...

Hadiste belirtilen, "önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak" izahı da günümüzde havada uçakların oluşturduğu manzara ile uyum içindedir. Uçak gökyüzünde uçarken, resimde de görüldüğü gibi, önünde bulutlardan oluşan bir duman bulutu varken, ardında yeşilliklerle dolu bir dağ manzarası bırakır.
 Ucak Onunde Duman Arkasinda Yesil Dag

Öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak...

Hadiste deccal için, "öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak" ifadesi de kullanılmıştır. Günümüzde radyo, televizyon ve internet gibi teknolojik gelişmeler, çeşitli uydu sistemleri ve radyo dalgaları vesilesiyle dünyanın dört bir yanında yayın yapabilmekte, tek bir yayını dünyanın her ülkesinden herkes aynı anda duyabilmektedir. Bu teknolojik sistem, tek bir yayının veya tek bir sesin, hadiste belirtilen şekilde gökte ve yerde herkesin duyması konusu ile mutabık görünmektedir.

Yere emredip ekin bitirecek...

Hadiste ayrıca, "deccalin yere emredip ekin bitireceği" belirtilmektedir. Günümüzde birbirinden farklı tarım makineleri ve çeşitli boylarda traktörler vesilesiyle toprağa ekin kolaylıkla ekilebilmekte ve yine benzer makinelerin sulama ve gübreleme teknolojileri sayesinde kısa bir süre içinde hasat alınabilmektedir. Yerin söz konusu tarım makineleri ile kolaylıkla ekilebilir ve verim alınabilir konumda olması, hadisin işaretiyle uyum göstermektedir.
 Yere Emredip Ekin Bitirecek Modern Tarim
(Deccal) Bir nehre gelecek, akmasını emredecek, akacak, sonra yukarıya dönüp akmasını emredecek, akacak, kurumasını emredecek; kuruyacak..."(Hammadoğlu Nuaym) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)
Hadiste deccal zamanında barajların kurulmasına işaret edilmektedir. Zira kapakları kapatıldığında barajlar hemen kurumakta, açıldığında tekrar akması sağlanmaktadır.
 Ataturk Baraji Adiyaman
Atatürk Barajı, Adıyaman

Tren Taşımacılığına İşaret

(Deccal) Herkesi aldatmak için evvela iki dağı yanına alıp yürüyecek; dağların birinde bol ağaç ve meyve mevcuttur, diğerindeyse duman ve ateş vardır;" (Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)
Bu hadiste de ahir zamanda trenlerin ve tren vagonlarının konumu anlatılmaktadır. Tren vagonları ağaçtan yapılmakta ve meyve taşımacılığında kullanılmaktadır. Rivayette belirtildiği gibi, şimendiferlerde de "duman ve ateş" vardır. Deccalin "iki dağı yanına alıp yürümesi", bir yandan şimendiferi bir yandan da bol meyve yüklü bu vagonları kumanda edip kullanmasına işaret etmektedir.
Mazotla veya kömürle çalışan trenlerin motor kısımlarında ateş, baca kısımlarında da duman oluşmaktadır. Rivayetteki "iki dağ" ifadesi, şimendifer ve vagonlardan oluşan iki büyük kitleye işaret etmektedir. "Yanına alıp yürüme" ifadesi ise, treni yöneten kişinin de vagonlarla birlikte, aynı anda gitmesine işaret etmektedir.
 Tren Tasimaciligi

Narkoz Kullanımına İşaret

(Deccalin) yanında cennet ve cehennem bulunacak... Adamları da olacak bunların bir kısmını öldürüp sonra diriltecek... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)
Ahir zamanda narkoz kullanılarak insanların kalpleri çıkarılıp tekrar takılmaktadır. İnsanlar bu şekilde, bir anlamda ölü hükmüne getirilip sonra da tekrar diriltilmektedirler. Aynı şekilde, kalbi duran kişiler de elektroşok ile tekrar canlandırılabilmektedir. Hadiste de bu duruma işaret edilmektedir.

Toplu Yemek Sistemlerine İşaret

(Deccalin) Etten dağı, sudan nehri bulunacak... (Nuaym Huzeyfe'den) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)
"Beraberinde ekmek ve et dağları, su nehirleri olacak" (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 214)
"Beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et, akan bir nehir... işte yemek işte içecekleri diyecek..." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 215)
Hadiste 20. yüzyılda insanları zulüm altında yaşatan komünist rejimlerde halka yiyeceklerin kitlevi olarak sunulmasına dikkat çekilmiştir. Bilindiği gibi bu sistemlerde 10 – 20 bin kişilik fabrikalarda kitleler halinde çalıştırılan insanların bulunduğu yerlere rivayette benzetildiği gibi nehir gibi yüklü miktarlarda içecekler ve dağ gibi yiyecekler getiriliyordu.

Hızlı Ulaşım Teknolojisine İşaret

"(Deccal) Bütün yeryüzünü 40 günde dolaşacaktır."(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)
Hadiste ahir zamanda bir yerden bir yere ulaşmada elde edilecek olan sürate işaret edilmektedir.
 Hizli Tren Ucak
3. Star, 27.12.2009

Televizyon ve Radyo Yayınlarına İşaret

"(Deccalin) Şark ve garp ehlinin rahatlıkla duyabileceği tizde üç sayhası (narası) vardır.(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)
Hadiste ahir zamanda doğuda ve batıda tüm insanların rahatlıkla duyabilecekleri şekilde radyo ve televizyon yayınları yapılacağına işaret edilmiştir.
 TV Radyo Yayinlari

Güneş Enerjisinin Kullanımına İşaret

"(Deccal) ... anında Güneş'in altında kızartabilecektir."(Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 216)
Hadiste ahir zamanda güneş enerjisinden yararlanılacağına işaret edilmektedir.

Darwınistlerin Rekonstrüksiyonları Kullanması

"(Deccal) cahillere gelip istersen ölü babanı, anneni dirilteyim diyecek, o da evet göster, deyince yanındaki şeytan, babasının şekline girecek ve "Oğlum ben senin babanım! Bu adama uy!" diyecek...(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 217)
Deccal, insanlara "ölü babanı dirilteyim" diyecek, onlar "evet göster" dediklerinde de, maymun iskeletleri, rekonstrüksiyon ile yapılmış sahte maymunsu insan resimleri ve sahte ara fosiller göstererek onlara "ben senin babanım" diyecektir. Onlar da bu şeytani kandırmacaya uyacaklardır. Deccali düşünce, insanlara babalarını maymun gibi gösterecek, onlar da deccalin bu oyununa aldanacaklardır.
 Darwinistlerin Rekonstriksiyon Kullanmalari Age of Mankind
‘Evrim delili’ gibi gösterilmeye çalışan rekonstrüksiyonlar, canlandırmalar geniş hayal gücünün ürünüdür.

Ahir Zamanda Ateizmin Yaygınlaşması

"(Deccal) O, "Ben alemlerin Rabbiyim" dediği zaman (Allah'ı tenzih ederiz)...(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 218)
Deccal, "Ben alemlerin Rabbiyim" (Allah'ı tenzih ederiz) diyerek insanları aldatmış; maddeyi, dolayısıyla bütün atomları insanlara sözde ilah olarak göstermiştir (Allah'ı tenzih ederiz). Ancak deccalin bu oyunu, Hz. Mehdi (as)'ın insanlara gerçeği getirmesi; Darwinizm'in sahteliğini ve herşeyi Allah'ın yarattığını tüm dünyaya göstermesiyle bozulacak şekilde yaratılmıştır.
 Evrim Kitaplari
Pek çok medya kuruluşu evrim aldatmacasının propagandasına aracı olmaktadır.Çeşitli gazete ve dergilerde evrim teorisi sanki bilimsel bir teoriymiş gibi lanse edilmekte, bilimin evrimi çürüttüğü gerçeği insanlardan gizlenmeye çalışılmaktadır.

Ahir Zamanda Darwinizm'in Yaygınlaşması

"(Deccal) O da "Haydi dağılın insanlara onların Rabbi olduğumu söyleyin; işte cennet ve cehennemin bulunduğunu anlatın" diyecek. (Allah'ı tenzih ederiz)
Bunun üzerine onlar kişinin babası, annesi ve kardeşi kılığına girip dağılacaklar, bir adamın evine gelip "sen bizi tanıyabildin mi" diyecekler. "Evet şu babam, şu da annem, bu da kardeşim" diye cevap verecek...
... "Yalan söylüyorsunuz! Siz şeytanlarsınız, O da yalancının tekidir! Bize Resulullah (sav) sizden bahsettiği haberi varit olmuştur. onun yalancı olduğunu, yanındaki yardımcılarının da şeytanlar olduğunu İsa (as) gelip onu tepeleyeceğini Allah Resulü (sav) bize haber vermiştir..." Bunun üzerine elleri boş dönecekler deccalin yanına... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 218)
Hadisteki anlatıma göre şeytanın emrinde olan bazı insanlar, kişinin kendisinin de, atalarının da, "sözde maymun olduğu" yalanını söyleyerek insanları aldatacaklardır. "Ben de maymunum, sen de maymunsun, ablan da maymun" diyeceklerdir. Ancak Hz. Mehdi (as)'ın öncüsü olan iman edenler, deccalin bu oyununu bozacak ve herşeyi Allah'ın yoktan var ettiğini tüm insanlara anlatacaklardır. Rivayetteki, "yalan söylüyorsunuz, siz şeytanlarsınız, o da yalancının tekidir" ifadesiyle Hz. Mehdi (as)'ın deccalin bu tuzağını kesin bir şekilde bozacağı haber verilmiştir.

Ahir Zamanda Materyalizmin Yaygınlaşması

"(Deccal) O da "Haydi dağılın insanlara onların Rabbi olduğumu söyleyin; işte cennet ve cehennemin bulunduğunu anlatın" diyecek...
O sizin Rabbinizdir, aranızda hüküm vermek için gelmiş, cenneti ve cehennemi de vardır... (Allah'ı tenzih ederiz) (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 218)
Deccal, cennet ve cehennemin bu dünyada olduğunu iddia ederek Allah'ı inkar edecek ve insanları da inkara çağıracaktır. Rivayet, deccaliyetin etkisi altındaki materyalist bilim adamlarının bütün dünyaya yayılıp dinsizliğin, dolayısıyla deccaliyet ve Darwinizm'in propagandasını yapmalarına ve insanları inkara çağırmalarına işaret etmektedir.
 Ahir Zamanda Materyalizmin Yayginlasmasi Evrim
HAYALİ ÇİZİM
Bu tarz çizimlerde görülen maymun adam tarihin hiçbir safhasında yaşamamıştır. Sürekli bu tip yayınlara bakan konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler, zaman içinde sürekli görmeye alıştıkları maymun adamlara aşina olmaya başlar.Çünkü bu büyü ile, atalarının geçmişte birer maymun adam olduğuna "inandırılmışlardır".Darwinist propaganda işte bu şekilde insanları büyülemekte, hipnozunu böyle yaygınlaştırmaktadır.

Ekonomik Krize İşaret

Deccalin zuhurundan üç yıl önce, son derece buhranlı günler olacak, açlık hüküm sürecektir. Birinci yılda Allah göğe yağmuru hapsetmesini emredecek...(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)

 Ekonomik Kriz isareti
1. Cumhuriyet 18.11.2014
2. Tercüman, 17.11.2009
3. Türkiye, 14.06.2010
4. Vakit 02.05.2010
5. Cumhuriyet, 08.06.2010
6. Taraf, 26.03.2010
Hadiste haber verilen, ahir zamanda yaşanacak olan bu durum gerçekleşmiştir. Dünya çapında insanlar ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Dünyanın pek çok yerinde savaşlar, çatışmalar, terör ve şiddet eylemleri sürmekte; pek çok insan zorluk, sıkıntı ve açlık gibi zor şartlar içerisinde yaşamaktadır.
Yine hadiste bildirilen kuraklık da dünya çapında etkisini göstermiştir.

Tıp Teknolojisine İşaret

"(Deccal) Bir adama musallat olup öldürecek onu ikiye ayıracak... Sonra aralarından geçip "İşte gördünüz, şimdi ben onu dirilteceğim..." diyecek. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)
Hadiste ahir zamanda teknolojinin ve tıbbın gelişimine işaret edilmektedir. Deccal devrinde insan vücudunun iki parçaya ayrılıp, daha sonra bu parçaların tekrar biraraya getirilmesinin mümkün olacağı anlatılmaktadır. Nitekim günümüzde ameliyat sırasında insanların kalp, karaciğer gibi iç organları vücutlarından çıkarılmakta, daha sonra tekrar yerleştirilerek insanlar yeniden canlandırılabilmektedirler.
TipTeknolojisi

Yağmur Bombası

Müslim'in Nüvvas b. Sem'an'dan nakl ettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur:
"Göğe emredip yağmur yağdıracak..." (Kıyamet Alametleri 10. baskı, s. 219)
Hadiste ahir zamanda istenildiği zaman yağmur yağdırılabilecek yöntemler geliştirileceği bildirilmiştir. Nitekim günümüzde bu yöntemler kullanılmaktadır. Yağmur bombası veya bulut tohumlama olarak bilinen bu yöntem şöyle uygulanmaktadır:
Yagmur Bombasi Bulut Tohumlama
1. Gökyüzünde bir bulut tohumlama işlemi
2. Uçak kanadına takılmış bulut tohumlama fişekleri
3. 50 gr gümüş iyodür içeren bulut tohumlama fişekleri
Yukardaki resimlerde Kansas'ta uçaktan gümüş iyodür dumanı püskürterek gerçekleştirilen bir bulut tohumlama işlemi görülüyor.
"Yağmur bombası, çok soğuk bulutlara, buz kristalleri saçarak yağmur ve kar şeklinde yağışın sağlanmasıdır. Çok soğuk bulutlar sıkça görülür. Bunlar 0°C'nin altında veya hatta -40°C'nin altında bulunan çok küçük su damlacıklarından ibarettir. Böyle bir buluta buz kristallerinin atılması şartları değiştirir. Kristaller suya göre daha düşük buhar basıncına sahip olduğu için, su damlacıklarının buharlaşmasına sebep olurlar. Daha sonra bu nem, buz kristallerinin üzerinde yoğunlaşır. Böylece, buz kristallerinin büyüklüğü aşağı düşerken sürekli artar. Bu şekildeki bulut tohumlaması, yüksek seviyelerde buz kristallerinin oluşması ile doğal olarak meydana gelir. Buz kristallerinin buluta düşmesi veya atmosferdeki buzlaşmış tozların bulunması olayı tamamlar. Sun'i bulut tohumlaması havadan veya yerden yapılabilir. Bir uçak kullanılarak, bulutların içine katı karbondioksit (kuru buz) tanecikleri saçılır. Sıcaklıkları çok düşük olduğu için bu taneciklerde çok miktarda buz kristalleri vardır."
Yağmur bombası son 60 yıl içinde geliştirilmiş bir teknolojidir. Günümüzde içlerinde ABD, İsrail, Kanada, Rusya, Tayland, Fas, Avustralya'nın da olduğu yaklaşık 24 ülke bu yöntemi daha fazla yağış sağlamak için kullanmaktadır.

Süt Üretiminde Artış

Peygamber Efendimiz (sav)’in ahir zamana yönelik hadislerinde anlatılan olaylardan biri de süt üretimindeki artıştır. Yaşadığımız bu dönemde hayvancılık alanındaki kaydedilen gelişmeler, hadislerde işaret edilen bu verim artışına sebep olmuştur.
Bu hadis İbnil-Münadi Ali (kv)'den rivayet etmiştir. Müslim'in Nüvvas b. Sem'an'dan nakl ettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur:
"Bir kısım insanlara gelip davet edecek, onlar ona inanacaklar... Göğe emredip yağmur yağdıracak... Yere emredip ekin bitirecek... Hayvanlarını da bollatacak... Memelerini de sütle dolduracak.(Muhammed B. Resul Al- Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri 10. baskı, s. 219)
Sut Uretiminde Artis Milk cow
Günümüzde kullanılmaya başlanan hayvan popülasyonuna suni tohumlama uygulanması, embriyo transferi ve yüksek verimli hayvanlar ile hayvan kalitesinin artırılması, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere tüm ülkelerde süt üretiminde büyük bir artışa sebep olmuştur. Örneğin Hollan'da da bir inekten alınan günlük süt miktarı ortalama 35 litreye çıkmıştır. Hatta günlük 53 litre süt veren ineklerin de olduğu bilinmektedir.

Define Dedektörü

Ahir zamanın özelliklerini anlatan bir hadis-ı şerifte de, deccalin bir binanın yanından geçerken bu binanın altında saklı olan defineyi haber verdiği anlatılmaktadır:
(Deccal) Yıkılmaya yüz tutmuş bir harabenin yanından geçerken "Haydi altında saklı olan defineni çıkar!" diye emir verecek, anında define meydana çıkacak..." (Müslim, Nuvvas'dan nakl edilmiştir) (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, sf 219)
Metal Dedektoru ile Define Arama
Bilindiği gibi, günümüzde yer altındaki metalleri tespit eden, değerli ve değerli olmayan metalleri ve metal alaşımlarını birbirinden ayıran dedektörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu dedektörler sayesinde, bir binanın, göçüğün ya da toprağın altında gömülü metal olup olmadığı hemen anlaşılmaktadır. Gömülü olan altın, gümüş, bakır, bronz gibi metallerin yerlerinin kolaylıkla tespit edilmesini sağlayan bu dedektörler mühendislikte, inşaatta, askeriyede sıkça kullanıldığı gibi, bazı kimseler tarafından da define dedektörü olarak kullanılmaktadır.
Yukarıdaki hadiste de, define dedektörü gibi bir aletin kullanılmasına işaret edilmektedir.

Trol Avcılığı

Onun (deccalin) akıllara hayret veren işlerinden biri de şudur: Günde üç defa denize dalacak; ellerinin biri uzundur. Uzun olan eliyle denizin dibine dayanacak, diğer eliyle denizin dibine dayanacak diğer elleriyle derinliklerdeki balıklardan istediğini tutup çıkaracak... (Ebu Nuaym Hüzeyfe (r.a)'dan nakil edilmiştir). (Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 216)
Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde ahir zamanda deccalin "denizin dibine uzanarak, derinlerdeki balıkların tutup çıkaracağı"na işaret edilmiştir. Günümüzde su ürünleri avcılığında kullanılan "trol ağları", hadisin işaretiyle tam olarak mutabık görünmektedir. Trol ağları ile avcılık, pek çok türün aynı anda avlanıldığı bir avcılık dalı olduğundan "multi avcılık" da denilmektedir. Bir sürütme ağı olan trol, dip ve orta su balıkçılığında kullanılmaktadır. Çelik halatlarla denizin dibini tarayan bu ağlar, önüne çıkan tüm balıkları içine almaktadır. 

Trol Avciligi Deniz Dibindeki Baliklari tutup Cikaracak
Trol ağı, külah biçiminde büyük bir torbaya benzer ve ağzı yaklaşık 30 metre genişliğindedir. Ağ atılırken ağzı açık tutmak için her iki yanına tahta levhalar yerleştirilir. "Kapı" denen bu tahta levhalar da çelik kablolarla trol teknesine bağlanır. Deniz dibinin engebeli olmadığı yerlerde dip balıklarını avlamak için genellikle dip trolü kullanılır. Trol teknesinden denize bırakılan trol ağı, tekneyle sürüklenir ve ağ deniz dibini tarayarak yolunun üzerindeki balıkları toplar. Ağı sürükleme işi 1,5-3 saat kadar sürer. Sonra ağ bir vinç yardımıyla çekilir ve içindeki balıklar tekneye boşaltılır. Balıklar temizlenip yıkandıktan sonra, teknenin ambarında buzların arasına gömülerek saklanır. Bazı büyük ve gelişmiş trol teknelerinde balıklar temizlendikten sonra soğutma aygıtlarında dondurulur. Bu tür tekneler denizde daha uzun süre kalıp avlanmaya devam edebilir.

Güneş Ocaklarının Keşfi

Havada uçan kuşu tutacak anında Güneş'in altında kızartabilecektir(Kıyamet Alametleri, 8. baskı, mütercim: Naim Erdoğan, Pamuk Yayıncılık, s. 216.)

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen yukarıdaki hadislerde, deccalin dönemi yani ahir zaman ile ilgili "avlanan canlının bulunduğu yerde hemen pişirilip yenebilmesi"ne dikkat çekilmektedir. Tariflerdeki bir diğer yön de; bu eylemin "Güneşli bir ortam"da gerçekleşmesidir. Hadislerdeki bu açıklamalar, günümüz teknolojisi ile kullanılan "güneş ocakları"na dikkat çekmektedir.
Gunes Ocaklari
Günümüzde LPG, doğalgaz, elektrik, odun ve kömürün yerine alternatif olarak üretilen "güneş ocakları" sayesinde, Güneş'in altında et gibi yiyeceklerin dahi hemen pişirilip yenmesi mümkün olmaktadır.
Güneş'ten gelen ısı, resimde görüldüğü gibi iç yüzeyi parlak plakalar sayesinde ocağa odaklanmaktadır. Ocağın ortasına yerleştirilen yiyecek, yansıtılan Güneş ışınlarından gelen yüksek ısı sayesinde pişmektedir. (Emily Krone, "Elburn-made solar ovens give hope to many Third World", Daily Herald, 26 Eylül 2004, ss. 1, 3.)
Ahir zamanla ilgili bu tarifler, içinde bulunduğumuz döneme bakan yönleri itibariyle son derece manidardır.

Duman Bulutları

Deccal, "Ben alemlerin Rabbi'yim... İşte bu Güneş benim iznimle seyr eder, isterseniz onu haps edeyim! diyecek. "Pekala haps et bakalım" diye mükabele edecekler. Bunun üzerine Güneş'i haps edecek, bir günü bir ay gibi, bir haftayı da bir sene gibi yapacak." (Nuaym b. Hammad ve Hakim İbni Mes'uttan (ra) rivayet edilmiştir) (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, 10. baskı, s. 219, 220)
Peygamberimiz (sav)’in hadislerinden birinde, deccalin Güneş'i hapsedeceğine işaret edilmiştir. Günümüzde çeşitli teknik yöntemlerle duman bulutları oluşturulabilmekte ve bu bulutlar vesilesiyle Güneş ışığı engellenebilmektedir. Duman bulutlarının oluşmasını sağlayan sis bombaları, 1. ve 2. Dünya savaşlarında kullanılmış, tüm gökyüzünü kaplamış, görüşü tamamen kapatmış ve gökyüzündeki uçakların ve paraşütlü askerlerin tespit edilmesini engellemiştir. Bu suni oluşum, hadiste işaret edilen Güneş'in hapsedilmesi, yani Güneş'in ışığının engellenmesi için kullanılacak bir yöntemdir ve hadisle mutabık görülmektedir.
Duman Bulutlari

Arap Topraklarında Nehirlerin Akması

"Arap topraklarında nehirler ve dereler akmadıkça kıyamet kopmaz."(Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s. 471)
Bu hadis-ı şerif, bugün Arabistan yarımadasında özellikle İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde suyun bolca kullanılarak çölde tarım yapılmasına işaret etmektedir.
Arap Topraklarin Nehirlerin akmasi Collerde Sulu Tarim
1. İsrail'de tarım alanı haline getirilmiş çöl toprakları
2. Sulama yapılarak dairesel tarım alanlarının oluşturulduğu Suudi Arabistan çöllleri.

Kuran'da ve Hadislerde Haber Verilen Dabbet-ül Arz, Bilgisayar ve İnternet Teknolojisine İşaret Etmektedir

İbni Abbas (ra)'dan: "Yüzü insan yüzüne benzer, Gagası kıllı..." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)
Yüzü insan yüzüne benzer: Yüzü insan yüzüne benzer ifadesiyle Dabbe'nin insana benzer özelliklere sahip olacağına işaret edilmektedir. Günümüzde bilgisayarlar da tıpkı insan gibi kameralar vesilesiyle görmekte, algılayıcı sistemleriyle işitmekte ve doğrudan konuşmaktadır.
Gagası kıllıdır: Bu hadiste bildirilen "gagası kıllıdır" ifadesi, bilgisayarların şarj edilmesi için kullanılan ve ince tellerden oluşan elektrik kablosuna işaret etmektedir. Hayvanların gagası plastik gibidir, adeta bir mikayı andırır. İnce kabloları olan plastik şarj, hadiste belirtilen benzetmeye işaret etmektedir.
Hüzeyfe (ra)'dan: "... Hiç kimse ona yetişemeyecek kaçan da kurtulamayacak."(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)
Gagali Killi Interet Teknolojisi Kablolama
Günümüzde bilgi iletiminde, bilgisayarın hızına erişebilmek mümkün olamamaktadır. ve Dabbe'nin çıktığı dönemde, Kuran'ı ve Müslümanların tebliğini dinlemek istemeyenler bile, bilgisayarlar evlerine kadar girdiğinden, Allah'ın Yüce kudretini ve Kuran ahlakını mutlaka öğrenmek zorunda kalacaklar, kaçamayacaklardır.
Ebu Hureyre (ra)'dan: "Dabbet-ül Arz'da her türlü renk mevcuttur... " (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)
internet Iletisim Araclari Kamera Goz Kulaklik
Şu anda günümüz bilgisayarlarında 16.8 milyon renk mevcuttur.
Ebuz Zübeyr (ra)'dan nakletmiştir: "... Gözü hınzır gözü gibi, kulağı fil kulağı gibi ..." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)
Günümüz bilgisayarlarında artık küçük göz şeklinde kameralar vardır, bu kameralar vesilesiyle bilgisayarlar her türlü görüntüyü algılayabilmektedirler.
Günümüzde laptop bilgisayarların görünümü, fil kulağını andırır şekildedir. Aynı şekilde bilgisayarların ses kayıt özelliği sayesinde, mekandaki tüm sesler rahatlıkla bilgisayar tarafından algılanmakta, hatta kaydedilebilmektedir.
Beraberinde Hz. Musa (as)'ın asası ... olacak. Yüksek sesle şöyle bağıracak: "İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular."Sonra mümin ile kafiri damgalayacak (iman edenlerle inkar edenlerin tanınmasına vesile olacaktır). (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)
Hz. Musa (as)'ın asası olacak: Yüce Allah, Hz. Musa (as)'ın asasını bir anda canlı yılana dönüştürerek, dönemin Darwinist ve materyalistlerine karşı yoktan Yaratılışın en büyük delillerinden birini göstermiştir. Ahir zamanda da bilgisayar ve internet yoluyla tüm Darwinist ve materyalistlere Yaratılışın delilleri gösterilecektir.
Sonra mümin ile kafiri damgalayacak: Ahir zamanda müminlerin de kafirlerin de bilgisayar ve internet yoluyla Peygamberimiz (sav)’in mührü ile karşılaşacağı anlaşılmaktadır. Hadiste, internete giren herkesin Resulullah (sav)’in mührünü göreceğine, bu mührün müminlerin şevkini arttırıp, yüzlerini aydınlatacağına, inkar edenlerin ise enaniyetlerini kıracağına işaret etmektedir.
"Mümine rastlayacak müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek.(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)
internet Iletisim Araclari Kamera Goz Kulaklik
İnternete girdiklerinde Allah'ın varlığının delilleriyle, Kuran ayetleriyle ve İslam ahlakını anlatan eserlerle karşılaşan ve Peygamberimiz (sav)’in mührünü karşılarında gören müminlerin hidayetleri artacak, imanları daha da kuvvetlenecektir. Peygamberimiz (sav)’in mührü ile karşılaşan inkarcıların ise öfkelerinin şiddetinden yüzleri kapkara olacaktır.
"...Yeryüzünde bir yıldız gibi seyredecek. Peşine düşen onu yakalayamayacak, ondan kaçarsa kurtulamayacak.... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)
Bilgisayarlar, internet yoluyla tüm bilgileri dünyanın her yanına saniyeler içinde ulaştırabilmektedir. Bilgisayarlar hemen her evde olduğu için insanlar hak ve doğrudan kaçamayacaklardır.
"Çıkacak üç defa yerle gök arasında olan herkesin duyabileceği bir sesle haykıracak."
"Doğuya yönelip haykıracak, bütün Doğulular sesini duyacak. Şam'a yönelip haykıracak, bütün Yemenliler sesini duyacak." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)
Modern Teknoloji Yerde Gokte internet
Dabbet-ül Arz yerin altına da hakim, yerin üstüne de hakim, gökyüzüne de hakimdir. Ulaşmadığı, girmediği hiçbir şehir, hiçbir ev kalmayacaktır. Şu anda bilgisayarlar evlerin tümüne girmiştir ve uydu teknolojileri ve internet vesilesiyle yer altında çalışan insanlardan, gökdelenlerin tepesinde yaşayan ya da gökyüzünde uçakla seyahat eden insanlara kadar bütün insanlara her ses ve her görüntü ulaşabilmektedir.
Gerçekten namaz kılan kişinin yanına gelecek, "bu senin namazın olmadı çünkü sen yalancısın ve mürainin (ikiyüzlü riyakar kimsenin) ta kendisisin" diyerek iki gözünün arasına, yalancı damgası vurulacak(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 278)
Kuran'ı kendince şahit tutarak dilini eğip büken, Kuran'a muhalif olduğu halde dindar görünümü altında hareket eden ikiyüzlü kişilere, bilgisayar ve internet yoluyla cevap verilmekte ve onların "yalancı" oldukları açıkça ifşa edilmektedir.
Şeytanı öldüreceği (fikren yok edeceği) hususundaki beyanat hatırlanacağı vechiyle (üzere) yukarıda geçmiştir. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 278)
internet iletisim Aglari Araclari
Şeytanın sistemi olan Darwinizm, materyalizm, ateizm; internet yoluyla dünyaya ulaşan ve Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan yayınlar vesilesiyle tamamen yerle bir olacak, şeytanın dini bu vesileyle ortadan kalkacaktır.
... Bir adım atışta üç günlük mesafeyi birden katedecek... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 278)
Günümüzde, bilgisayar ve internet vesilesiyle tek bir saniye içinde dünyanın diğer ucuna bilgiler iletilebilmekte, tüm insanlara ulaşabilmektedir.
Hz. Mehdi (as)'ın gelişi, sadece Peygamber Efendimiz (sav) zamanından beri değil; binlerce seneden beri bilinen ve beklenen bir müjdedir. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun, Allah'ın vahyi olan tüm kitaplarda haber verildiği şöyle bildirilmektedir:
Naim buyurdu ki: Ben Hz. Mehdi (as)'ı Peygamberlerin suhufunda (sahifelerde; Adem, Şit, İdris ve İbrahim Peygamberlere indirilen sahife şeklindeki kitaplarda) şöyle bulurum: "Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)
Peygamberlere dair olan kitaplarda, "Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değildir" şeklinde işaret edilmiştir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)
İbni Münavi diyor ki: "Danyal (as)'ın kitabında şöyle yazılıdır."... Mehdi çıkacak ve Allah-u Teala daha önce fesada uğrayanları ve iman ehlini onunla kurtaracaktır. Sünnetler onunla ihya edilecek... (Bu hadis Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli kitabın Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan el yazılı bir nüshasında mevcuttur.)
Allah'ın vahyi Kitaplarda, binlerce yıl öncesinden Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı ile ilgili tariflerin olması, bu olayın çok önemli olduğunun bir başka delilidir. Ahir zamanda, kıyamete yakın bu dönemde, İslam ahlakının dünyaya hakim olmasına vesile olacak Hz. Mehdi (as)'ın vasıflarını ve faaliyetlerini bilmek son derece önemlidir. Ayrıca bu hayati konudan herkesi haberdar etmek ve Peygamberimiz (sav)’in müjdelediği bu mübarek şahsın manen destekçisi olmak, tüm iman edenlerin üzerine düşen önemli bir sorumluluktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder