3 Ağustos 2016 Çarşamba

12. Bölüm:
Hz. Mehdi (as)'ın Üstün Ahlakı ve Manevi Üstünlükleri

Hz. Mehdi (as)’ın Ahlakı Peygamberimiz (sav)’e Benzer

İMAM MEHDİ'NİN AHLAKI ALLAH'-IN RESULÜ (sav)’in AHLAKIDIR. Herşeye Kadir olan Allah, Allah'ın elçisinin ahlakını "Üstün ahlak" olarak işaret etmiştir.(Kalem Suresi, 4. Ayet; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 84; İküd'dürer, s. 31; A'laam al-Waraa, s. 291; Muntakhab al-Asar, s. 183 Al-Malaahem wa-al-Fetan'dan aktarıyor.)
Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber (sav)’e benzer.(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s.163)
Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım Mehdi çıkacak.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)
Peygamberimiz (sav)’in üstün ahlakı Kuran'da şöyle haber verilmiştir:
Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin.(Kalem Suresi, 4)

Hz. Davud (as)’ın Sakınmasına, Hz. Eyüp (as)’ın Sabrına Sahiptir

Mehdi, DAVUD PEYGAMBER (as)’ın SAKINMASINA ve EYÜP PEYGAMBER (as)’ın SABRINA sahiptir. (Kefaayah al-Asar, s. 43)

Hz. Mehdi (as) Dünyanın En Üstün Ahlaklı İnsanı Olacaktır

İmam Mehdi tüm insanların EN SAKİN, EN SAKINAN, EN DİNDAR, EN CÖMERT, EN CESUR ve EN SADAKATLİSİDİR.(Ehqaaq al-Haqq, cilt 13, s. 367)
İmam Mehdi TÜM GÜNAHLARDAN, KUSURLARDAN, MURDARLIKTAN ve HATADAN ARI ve PAKLANMIŞTIR.(Bihar-ül Envar, cilt 53, s. 187)

Hz. Mehdi (as)’ın Ahlakının İnananlara Örnek Olması

İlahi feyz Mehdi'ye ulaşır. Dini ilimleri ve örnek ahlakı telakki eder. (Allah'tan alır.)(Konavi Risalet-ül Mehdi, s. 161 B)
Kuran'da Peygamber Efendimiz (sav)’in de samimi olarak iman edenler için en güzel örnek olduğu bildirilmiştir:
Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır.(Ahzab Suresi, 21)

Allah, Hz. Mehdi (as)’a Bir Günde Çok Büyük Bir Nimet ve Güç Verir

İmam Muhammed Taki (as) Abdulazim Haseni'ye şöyle buyurdu: "Kâim, vaat edilmiş Mehdi'dir Gaybeti zamanında onu beklemek, zuhur edince de ona itaat etmek gerekir... Muhammed (sav)’i Peygamber seçen Allah'a andolsun ki eğer kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa, Allah Mehdi zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun diye o günü uzatır, MEHDİ'NİN İKTİDARINI MUSA (as)’ın İKTİDARI GİBİ BİR GÜNDE DÜZELTİR. Musa (as) eşi için biraz ateş almaya gitti. Ama risalet ve peygamberlik makamıyla geri döndü."(İmam Muhammed Taki) (Bihar-ul Envar, c.51, s.156; Isbat-ül Hüdat, c.6, s.420) (İmamdan, ayrıca bu hususta beş hadis nakledilmiştir.)
Kardelen Cicegi

Hz. Mehdi (as), Cennet Ehlinin Seyitlerindendir (Efendilerindendir)

Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz. Enes'den tahric ettiler. Ben Resulullah (sav)’den duydum. Şöyle buyurdu: "BİZ ABDÜLMUTTALİP'İN EVLADINDAN YEDİ KİŞİ, CENNETİN EFENDİLERİYİZ. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve MEHDİ."(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 19)

Hz. Mehdi (as) İnsanları Aydınlatacakbir Güneş Gibidir

Bulutlar Güneş'in yüzünü örttüğü zaman insanlar Güneş'ten nasıl yararlanıyorlarsa ondan da Mehdi'den öyle yararlanırlar.(Yenabiu'ly-Mevedde, s. 477)
Hz. Mehdi (as) Allah'ın kendisini insanlardan gizli tuttuğu, Hz. Mehdi (as) olduğunun bilinmediği zamanlarda bile ilmi, samimiyeti, güzel ahlakı ve Allah'a olan derin bağlılığı ile insanları aydınlatacak, onların kalplerini Allah'a ve Kuran ahlakına ısındıracaktır.

Hz. Mehdi (as), Allah'ı Dünyadaki Her Şeyden Çok Sevecek ve Allah'tan Derin Bir Saygıyla Korkacaktır

MEHDİ ALLAH'IN KARŞISINDA, ALLAH'IN AZAMETİ KARŞISINDA HUŞU EDENDİR, çok huşu eden; kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Mehdi, ALLAH'IN CELALİ KARŞISINDA BÖYLE HUZU (tevâzu hâli, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, Celâl ve Cemâlini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hâli) ve HUŞU EDENDİR. Allah ve yüceliği O'nun vücudunda tecelli etmiştir ve MEHDİAllah'ın varlığında yok olmuştur.(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)
Mehdi, gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. (Nuaym b. Hammad, vr 91a)
MEHDÎ SON DERECE TAKVÂ SAHİBİDİR. ALLAH'TAN ÇOK KORKAN BİRİSİDİR. KARTAL CİNSİNDEN NESİR KUŞUNUN KANATLARIYLA TİTREDİĞİ GİBİ ALLAH'TAN KORKAR. (Kitabü'l-Bürhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 53)
Mehdi adildir, kutlu ve tertemiz. HAKKIN BİR ZERRESİNDEN DAHİ GEÇMEZ. ALLAH, MEHDİ'NİN ELİYLE İSLAM DİNİNİ AZİZ EDECEKTİR... Mehdi HER AN ALLAH KORKUSUNU KALBİNDE TAŞIMAKTADIR. ve Allah'ın Katında sahip olduğu takarruk (yakınlık) makamından dolayı da gururlanmaz.(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)
Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. (Kıyamet Alametleri, s. 163)
Nuaym b. Hammad, Kab'dan tahric etti. Buyurdu:
MEHDİ, GERGES KUŞUNUN KANADI ile TİTREMESİ GİBİ, ALLAH'DAN ÇOK KORKAN KİMSEDİR.(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri Ali bin Hüsameddin El Muttaki, s. 23)

Hz. Mehdi (as)’ın Bulunduğu Evde, Allah'ın İsmi Çok Anılacak

Mufazzal'dan, İmam Cafer-ı Sadık aleyhisselam'dan duydum ki şöyle buyurdu: "BU EMRİN SAHİBİ MEHDİ'NİN BİR EVİ VARDIR Kİ O EVE "HAMD EVİ" DERLER."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 216)
Hz. Mehdi (as)'ın evi Allah'a çok hamd edilen, ibadet edilen, Allah'ın rızasının gözetildiği ve Kuran ahlakının titizlikle yaşandığı bir yerdir.

Çok Merhametli Olması

Tavus: ... MEHDİ, ACİZLERE KARŞI ÇOK MERHAMETLİDİR.(El-Havi, c. 2, s. 150)
Mehdi, o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
... Yoksullara karşı çok merhametli olması, Mehdi'nin alametlerindendir.(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
Mahmud b. Vahib Kızoğlu Bağdadi-ı Hanefi: "Cevheret-ul Kelam" adlı kitapta şöyle yazar: MEHDİ SICAK KANLI ve GÜZEL BİR GENÇTİR... (Cevheret-ul Kelam, s. 157)
Sari Sacli Guzek Kucuk Kiz Ziyaret Sofrasi Onunde

Müslümanları Koruma Hissinin Güçlü Olması

Hz. Mehdi (as)'ın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir.
İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile Mehdi'ye ağır gelir.(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Zalime Karşı Hakkı Müdafaa Etmesi

Mehdi zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir.(En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal )

Kimseye Tenezzül Etmemesi

MEHDİ, benim ümmetimden, tenezzül etmeyen (Allah'tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan) bir şahıstır.(Suyuti, el-havi, 2/24)

İhtiyaçlarını İnsanlara Bildirmez

Hz. Hüseyin (ra) soruldu:
"İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" Şöyle cevap verdi: "... İnsanlar ona muhtaç olurlar. O, ise insanlara ihtiyacını
bildirmez.(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

İnsanlara İhsanda Bulunması

Zamanın inkitaa uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde, Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
O, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Çok Cömert Olması

Tavus: ... MEHDİ, MAL İNFAK ETMEKTE ÇOK CÖMERTTİR.(El-Havi, c. 2, s. 150)
Ahir zamanda bir halife (manevi lider) Mehdi olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
Emirlerinizden bir emir Mehdi olacak ki, malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde, "Al" der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

Hz. Mehdi (as) Çok Sevgi Dolu ve Sevecen Olacaktır

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'ın çok şefkatli ve sevgi dolu olacağı, tüm insanların onun etrafında sevgiyle ve coşkuyla toplanacakları, sadece insanların değil denizlerdeki balıkların, gökteki kuşların dahi ondan razı olacağı, tüm insanlık için sevinç kaynağı olacağı anlatılmaktadır.
Mehdi'nin hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki, rivayetlerden ONUN İDARESİNDEN SADECE İNSANLARIN DEĞİL, BÜTÜN YER ve GÖK EHLİNİN MEMNUN OLACAĞI BELİRTİLİR.(İs'afür-Ragıbin, s. 146; el-Havi, 2:66, 67)
MEHD'NİN ÇIKIŞI SADECE EHLİ İMAN İÇİN DEĞİL, YER ve GÖK EHLİ İÇİN DAHİ SEVİNÇ KAYNAĞI OLUR.Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler. (Kıyamet Alametleri, s. 162, 163)
Herkes Mehdi'nin çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasına merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak, neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir.(Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, Nashr Almas Yayınları, s. 257 )
İNSANLAR BALARILARININ BEYLERİ ETRAFINDA TOPLANMASI GİBİ, MEHDİ'NİN ETRAFINDA TOPLANIRLAR. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya, adeta Asr-ı Saadet devrine geri döner.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
Mehdi Peygamberin (sav) yolundan gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır... Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde teslim edecektir. BÖYLECE YER ve GÖK SAKİNLERİ ONDAN RAZI OLDUKLARI GİBİ, HAVADAKİ KUŞLAR, ORMANDAKİ YIRTICI HAYVANLAR, DENİZDEKİ BALIKLAR BILE MEMNUNLUK DUYACAKLAR.(Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 163)
MEHDİ'NİN ZAMANINDA KURTLA KOYUN BİRARADA OYNAYACAK, YILANLAR ÇOCUKLARA BİR ZARAR VERMEYECEKTİR. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir...(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Mehdi zamanında Asr-ı Saadette olduğu gibi KÜLLENMİŞ DUYGULAR BİR BİR TOMURCUKLANACAK, ÇİÇEK AÇACAKLARDIR.(el-Havi l'il-Fetava, s. 67, 68; Rahbavi, Kıyamet Alametleri, s. 162, 163)
MEHDİ ALLAH'IN İZNİYLE TAŞ GİBİ KALPLERİ YUMUŞATABİLECEK, KÖMÜR GİBİ RUHLARI ELMASLAŞTIRABİLECEK, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek... (El-Kavlü'l-Muhtasır, s. 24; Şaban Döğen Mehdi ve Deccal, s. 194-195)
Bu hadislerle, Hz. Mehdi (as) öncesinde insanların sevgiden, merhametten uzak olacakları, bazı kimselerin kalplerinin katılaşacağı, bazı kimselerin derinlikten mahrum olacakları, ruh güzelliklerinin azalacağı, ancak Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla birlikte insan ruhundaki sevgi, merhamet, şefkat, sevecenlik gibi tüm güzelliklerin yeniden hayat bulacağı haber verilmektedir.

Hz. Mehdi (as) Çok Cesur Olacak, Cesaret, Metanet, Sadakat ve Tesanüt Sıfatlarına Sahip Olacaktır

Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği Ehl-ı Beytime (soyuma) mensup Mehdi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir.(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13)
Mehdi işi sıkı tutacak.(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 175)
İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
Mehdi hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)
Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)
"Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver." İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "... MEHDİ ÖLÜM GELDİĞİNDE KORKMAYACAKTIR; imanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez; SAVAŞÇILAR ONA KARŞI MÜCADELE VERDİKLERİNDE TEREDDÜT ETMEZ... CÖMERTTİR ve GÖZÜ PEKTİR...(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)
Allah Kuran'da pek çok ayette elçilerinin güzel ahlakı ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler kavimlerinin tüm inkarlarına, alaylarına, tuzaklarına ve saldırılarına en güzel şekilde karşılık vermişler ve her zaman Allah'ın yardımıyla galip gelmişlerdir.
Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. (Hicr Suresi, 94)

Hz. Mehdi (as), Güçlü İmanı, Heybeti, Vakarı, Soylu Tavırları ve Peygamberimiz (sav)’in Onun Hakkında Yaptığı Tariflerle Tanınacaktır

Hz. Mehdi (as), imanı, asaleti, heybeti, vakarı, soylu tavırları, güzel ahlakı, hiç kimseden hediye almaması aksine hediyeyi dağıtan olması, tüm insanlara İslam ahlakını hiçbir ücret istemeden tebliğ etmesi, yaptığı hizmetlerden hiçbir şekilde karşılık beklememesi ve her tavrıyla İslam'a faydalı olmasıyla tanınacaktır. Müslümanlar, Peygamberimiz (sav)’in onun hakkında bildirdiği bu faziletlerini her yerde konuşacaklar ve bu da Hz. Mehdi (as)'ın tanınmasında ayrı bir delil oluşturacaktır.
Ebu'l Carud der ki:
İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'a: "... İMAM MEHDİ NE ile TANINIR?" diye arzedince şöyle buyurdu:
"HİDAYET ve HEYBETİ ile ve ALİ MUHAMMED'İN, MEHDİ'NİN FAZİLETLERİNİ İKRARI İLE."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 284)
Haris bin Muğayre-ı Nasrı der ki, İmam Caferi Sadık aleyhisselam'a, "İMAM MEHDİ NE ile TANINIR?" diye arzedince şöyle buyurdu:
"HEYBET ve VAKAR İLE. BAŞKA NE ile TANINIR? AYRICA HELAL ve HARAM İLE, HALKIN ONA OLAN İHTİYACIile ve ONUN HİÇ KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMASINDAN TANINIR..."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 283)

Hz. Mehdi (as)’ın Amelinde Ayıp ve Zulüm Olmaması

Ben Hz. Mehdi (as)'ı, peygamberlerin sayfalarında (kitaplarında) şöyle bulurum: "Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır."(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 21)

Helalleri ve Haramları Bilir

Hz. Hüseyin (ra)'a soruldu:
"İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir?" Şöyle cevap verdi: "Gönül rahatlığı ve vekar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır."(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

Hz. Mehdi (as) Zamanın En Hayırlısı Olacaktır

Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın... O Mehdi'dir.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)
Devrinde yeryüzünün en hayırlısı Mehdi olacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)
Mehdi (zamanındaki) insanların en hayırlısıdır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)

Hz. Mehdi (as)’ın Hikmeti, Basireti, Feraseti ve Anlayışı Çok Güçlü Olacaktır

Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın Allah'ın kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir:
O, kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir.(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)
Muhyiddin Arabi Hz. Mehdi (as)'ın bazı özelliklerini saymaktadır. Aşağıdaki izahında Hz. Mehdi (as)'ın dikkat çeken başlıca 9 özelliğine yer vermektedir:
1. Basiret sahibi olması
2. Kutsal kitabı anlaması
3. Ayetlerin manasını bilmesi
4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi
5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması
6. Varlıkların sınıflarını bilmesi
7. İşlerin girift taraflarını bilmesi
Çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde yanılmaz. Mehdi kıyas ilmini onunla hükmetmek için değil, ondan kaçınmak için bilir. Çünkü verdiği hüküm doğru bir ilham neticesi olacak. Yani Hz. Muhammed (sav)’in getirdiği şeriat üzere hükmedecek. Bu sebepledir ki Peygamberimiz (sav) onu vasfederken "Benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek" demiştir. Bundan anlıyoruz ki, Mehdi, şeriat sahibi değil, şeriata uyandır.
8. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması
Çünkü onların her türlü işlerini görmek için Allah onu diğer insanlar üzerine seçmiştir. Liderlerin davranış ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halkın menfaatine olmalıdır... Halkın yararına aykırı şeylerle uğraşıp, onların işlerini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla diğer insanlar arasında fark kalmamıştır.
9.
Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir.(Kıyamet Alametleri, s. 189)
Hz. Mehdi (as)'ın feraseti, basireti ve anlayışı çok güçlü olacaktır. Birçok konuyu Allah'ın ilhamı ile hissedecektir.
İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: " MEHDİ, HER KAVMİN İŞLERİNİN İÇYÜZÜNDEN (sakladıkları şeyden) HABER VERİR ve DOSTUNU DÜŞMANINDAN FERASETLE AYIRIR."(Sırat'ul-Mustakifm, c. 2, s. 254)

Allah Hz. Mehdi (as)’a En Doğru Hükmü İlham Edecektir

MEHDİ ZAMANINDA KİMSEYE KÖTÜLÜK EDİLMEZ.(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)
...Mehdi, DAVUD (as) ve ÂL-ı DAVUD HÜKMÜYLE HÜKMEDECEK ve kimseden şahit ve delil istemeyecek. Şeyh Müfid şöyle diyor: "Kâim-ı Âl-ı Muhammed MEHDİ KIYAM ETTİĞİNDE AYNI HZ. DAVUD (as) GİBİ, YANİ BATIN HASEBİYLE (BATIN BİLGİSİYLE) HÜKMEDECEK, şahide gerek duymadan hükmedecek. ALLAH HÜKMÜ O'NA İLHAM EDECEK ve O da İLAHİ İLHAMA GÖRE HÜKMEDECEK.(İrşad (Şeyh Müfid), s: 365-366)

Hz. Mehdi (as)’ın Bitkileri ve Hayvanları Sevmesi

Mehdi, kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Mehdi bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 67)
Bu hadis-ı şeriflerde, Hz. Mehdi (as)'ın bitkileri seveceği ve onlarla bizzat ilgileneceğine işaret edilmektedir. Bir başka hadis-ı şerifte ise şöyle bildirilmektedir:
Mehdi uçan bir kuşa işaret ettiğinde, kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Bu hadisle de Hz. Mehdi (as)'ın hayvanlarla ilgileneceği, hayvanların da kendisini seveceğine işaret edilmektedir. Nitekim bir diğer hadiste, "yer ve gök ehlinin Hz. Mehdi (as)'ı sevdiği", "kuşların ve denizlerdeki balıkların dahi ondan razı oldukları" bildirilmektedir:
Mehdi'nin hilafetinden (manevi liderliğinden) yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

Hz. Mehdi (as)’ın Hayvanlara Karşı Sevgisi Olacak ve Onların Halini Anlayacaktır

MEHDİ, DOĞRULANMIŞ, KUŞ ve BÜTÜN HAYVANLARIN DİLLERİNİ BİLEN BİRİDİR.(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

Hz. Mehdi (as)’ın Hiç Malı Mülkü Olmayacaktır

Mehdi DÜNYAYA GÖNÜL BAĞLAMAZ ve (BUNUN İÇİN DE) TAŞ ÜSTÜNE TAŞ YIĞMAZ.(El-Mehdiyy-il Mev'ud..., c. 1, s. 280 ve 300)

Hz. Mehdi (as), İnsanlar Arasında İlmi En Çok Olanıdır ve İnsanlar İçin En İyi Dosttur

Sonra Mehdi'nin sıfatlarını sayarak buyurdu ki: "İÇİNİZDEKİ EN GENİŞ SIĞINAKTIR, İÇİNİZDE İLMİ EN ÇOK OLANDIR ve DOSTLARINI, SEVDİKLERİNİ EN FAZLA ARAYIP SORANDIR. Allah'ım! Onun zuhurunu, hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla! Eğer Allah seni muvaffak kılarsa ONUN BİATINA KOŞ (ONA TABİ OL) ve ONDAN ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK OLUR DA, ONA ULAŞIR ve HİDAYET OLURSAN ONDAN ASLA VAZGEÇME. Âh - ve eliyle göğsünü göstererek - onu ne de çok görmek isterdim." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 252)

Hz. Mehdi (as)’ın Üslubu ve Tavrı Çok Samimi Olacaktır

Mehdi'nin tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah'a en samimi kalple yönelten türden olacak. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine, tatminkarlığa ve güvenliğe geri dönecekler. (İkdud Durar, s. 156, Bihar- ül Envar, cilt 53, s. 36 ve 280)
Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını anlatırken son derece samimi bir yöntem kullanacağı anlatılmıştır. Allah Hz. Mehdi (as)'ın samimiyetini de vesile ederek "Hadi" sıfatıyla tecelli edecek ve insanları hidayete erdirecektir. Hz. Mehdi (as)'ın devrinde insanlar halis bir kalple Allah'a iman edecekler ve imanı zayıflamış kişilerin de yeniden imanları güçlenecektir. Hz. Mehdi (as)'ın İslam ahlakını anlatım şeklindeki samimiyetin özellikle dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de, Hz. Mehdi (as)'ın yaşadığı dönemde insanların genel olarak samimiyetten uzak bir tavır içinde olmalarıdır. Hadiste ayrıca iman eden kişilerin kalplerinin tatmin olacağına ve güvenlik ortamının oluşacağına da dikkat çekilmiştir.

Hz. Mehdi (as)’ın, İşleri Çok Hızlı Halletmesi

Bu durum 7 yıl devam edecektir. ANCAK MEHDİ'NİN HER SENESİ, SİZİN 20 SENENİZE BEDEL OLACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)
Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmektedir. Hz. Mehdi (as) insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözümü bulacak ve uygulayacaktır.

Hz. Mehdi (as) Allah'ın İlhamıyla İnsanları Çok İyi Tanıyacaktır; Aldığı Kararlarda Şahit Gerekmeyecektir

İmam Mehdi İLAHİ BİLGİYE UYGUN OLARAK hükmedecektir. İnsanları KENDİ GERÇEKLERİYLE ve KENDİ İÇ HALLERİYLE tanıyacaktır. Davud Peygamber (as) ve Süleyman Peygamber (as)'ın kararları gibi ONUN HÜKÜMLERİNE de ŞAHİT GEREKMEYECEKTİR. (Bihar-ül Envar, cilt 18, s. 341; cilt 52, s. 325; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 6, 83-84 ve 145)
Hadiste, Allah'ın doğru kararları Hz. Mehdi (as)'ın kalbine ilham edeceğine işaret edilmektedir. Hz. Davud (as)'ın ve Hz. Süleyman (as)'ın adil hükümleri gibi Hz. Mehdi (as)'ın da tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hz. Mehdi (as)'ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hz. Mehdi (as)'ın delile veya tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünün Hz. Mehdi (as)’a Allah tarafından hissettirileceğine de hadiste işaret edilmiştir.

Cenab-ı Allah Hz. Mehdi (as)’ı Hikmetiyle,İlmiyle, Hidayetiyle Yönlendirecektir

Allah-u Teala'nın Hz. Mehdi (as)’a nasıl yardım edeceğini İmam Rıza (as) şöyle açıklamıştır:
Allah Mehdi'ye kalp genişliği verecektir. Kalbini hakikat ve hikmetlerin çesmesi kılacak, ona daima ilmini ilham edecektir.
Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak, sahih yol göstericilikte ve hakikatları beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir: (Allah'ın dilemesiyle) hatadan masumdur. Daima Allah'ın yol göstericilik, tevfik ve teyitlerine mazhardır. Hata ve sürçmelerden emandadır. Kullarına hüccet ve şahid olması için onu bu makama Allah seçmiştir. Allah bu İlahi ihsanını istediğine verir ve Allah büyük ihsan sahibidir.(Usul-u Kafi, c. 1, s. 390)

Hz. Mehdi (as) “Hiç Kimsede Olmayan İlimlerin” Sahibi Olacaktır

Mehdi'nin fıkıh bilgisi ON ALİMİNKİNE BEDELDİR. (Nuaym bin Hammad, Kitab-ül Fiten)
İmam Sadık (as) şöyle buyurdular:
"İLİM YİRMİ YEDİ KISMA AYRILMIŞTIR. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece İKİ KISMINI elde edebilmiştir. Kaim'imiz (HZ. MEHDİ (as)) KIYAM EDİNCE DİĞER YİRMİ BEŞ KISMI da ORTAYA ÇIKACAK ve insanlar arasında yayılacaktır." (Bihar, c. 52, s. 336)
... MEHDİ'NİN İLİM ve HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR. Mehdi, Peygamber (sav)’in adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedî ahlaktır. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)
Hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin, klasik kültürel bilgilerden ziyade, hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır. Sahip olduğu bu hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle, insanlar Hz. Mehdi (as)’a yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda, benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünemedikleri yolları, hiç göremedileri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hz. Mehdi (as) vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır.

Hz. Mehdi (as)’ın Cifr (Ebced) İlmini Bilmesi

Hz. Mehdi (as)'ın vehbi ilme ait bir başka özelliği de ebced hesabını ve ona ait sırları bilmesidir. Taşköprülüzade Ahmet Efendi "Mevzuatu'l-Ulum" isimli eserinde (c.11/s.246) Hz. Mehdi (as)'ın cifr ilmine vakıf olacağını kaydetmiştir:
Bazıları dediler ki, bu kitabı kemal-ı vukuf ahir zamanda hurucu muntazar Mehdi'nin hurucuna mevkuftur ki, onlar cifr ilmine vakıf ve sırlarına arif olurlar. Kitab-ı enbiyayı salifeden dahi bu ilim varid olmuştur. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 252)

Hz. Mehdi (as) Allah'tan Bir Nimet Olarak Ledün İlmi Gibi Gizli İlimlerle Donatılacaktır

Ka'b: "Kıyam edecek olanın Mehdi olarak adlandırılmasının sebebi gizli işlere hidayet edilmesi sebebiyledir." der. (Kitab-ul Havi li'l Fetava, c. 2, s. 148)

Peygamberimiz (sav)’in Ahir Zaman Hadislerini En Doğru Şekilde Hz. Mehdi (as) Açıklayacaktır

Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "... Buyurdu ki: Mehdi kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. YALNIZ MEHDİ, RESULULLAH'IN (sav) ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR..."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 191))
Bu hadis özellikle ahir zaman hadislerine bakmaktadır. Hz. Mehdi (as) bu hadislerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı için, Peygamberimiz (sav)’in ahir zaman ile ilgili hadislerini en doğru şekilde o açıklayacaktır.

Hz. Mehdi (as) Olağanüstü Olan Bir Şeyi Fark Edecektir

Resulullah (sav) buyurdu: "Mehdi, bizden Ehli Beyt'tendir. ALLAH MEHDİ'Yİ BİR GECEDE ISLAH EDER (OLGUNLAŞTIRIR)."(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.19)
O, KİMSENİN BİLEMEDİĞİ GİZLİ BİR GÜCÜN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN kendisine Mehdi denilmiştir.(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 19)
Bir rivayette Hz. Mehdi (as)'ın, "BİR GECEDE OLGUNLAŞTIĞI" haber verilmiş, diğer bir rivayette de "özel bir bilgiye sahip olduğu" bildirilmiştir. Bu açıklamalar, haber verilen "o gece içerisinde" Hz. Mehdi (as)'ın "olağanüstü bir bilgiye ulaştığı"izlenimini vermektedir. Hz. Mehdi (as)'ın sahip olduğu bu olağanüstü bilgi vesilesiyle daha da olgunlaşacağı, imanının daha da mükemmel hale geleceği anlaşılmaktadır.
Hadiste verilen bu bilgiler Hz. Mehdi (as)'ın bir yönüyle ledün ilmine, bir yönüyle de kimsenin bilmediği özel bir ilme sahip olduğuna işaret etmektedir.

Hz. Mehdi (as), Allah'ın İlhamıyla, "Allah'ın Rızasına En Uygun Tavrı" Bilecek ve Bu Şekilde Hareket Edecektir

Dedim ki: "MEHDİ ALLAH'IN RIZASINI NEREDEN BİLECEKTİR?" BUYURDU Kİ: "ALLAH ONUN KALBİNE RAHMETİNİ NAZİL EDECEKTİR." (indirecektir)."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 191)

Hz. Mehdi (as), Kimin Dost Kimin Düşman Olduğunu Hemen Anlayacaktır

"MEHDİ HER GRUBUN GİZLİ PLANLARINDAN HABERDAR OLACAK ve PLANLARINI KENDİLERİNE SÖYLEYECEK. MEHDİ, BAKMASIYLA DOST ve DÜŞMANINI TANIYACAK."(İrşad (Şeyh Müfid), s. 365-366)

Hz. Mehdi (as) İşleri ve İnsanları Çok Mükemmel Yönetmesiyle Tanınacaktır

Tavus: "MEHDİ'NİN ALAMETLERİNDEN BİRİ, İŞ BAŞINA GETİRDİĞİ YETKİLİLERİ SIKI DENETLEMESİDİR..."(El-Havi, c. 2, s. 150)

Hz. Mehdi (as) Zamanında Tüm İnsanların Aklı Açılacak ve İlimleri Artacaktır

Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun ardından ona tabi olan insanlar üzerinde samimiyet ve akıl artışı olacaktır. Hz. Mehdi (as) insanların ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmalarına vesile olacak bu gelişme sonucunda ise insanların Allah'ın ayetlerini anlama güçleri ve anlayışları açılacaktır.
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kaimimiz Mehdi kıyam edince elini kulların başının üstüne koyar, böylece akıllarını bir araya toplar gelişimlerini kemale erdirir. Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki kendileriyle Kaim Mehdi arasında hiç bir örtü/engel kalmaz…"(Yevm'ul-Halas, s. 269)
MEHDİ'NİN HÜKÜMETİ (manevi liderliği) ZAMANINDA HERKESE İLİM ve HİKMET ÖĞRETECEKLER, öyle ki; kadınlar evlerinde Allah'ın kitabı ve Peygamberin (sav) sünnetiyle hüküm edecekler. (Bihar'ül Envar, c. 52, s. 352)
O dönemde HALK KİTLESİNİN AKLİ GÜCÜ TEMERKÜZ (toplanıp yoğunlaşacak) BULACAK. MEHDİ, ALLAH'IN TEYİDİYLE İNSANLARIN AKLINI TEKAMÜLE VARDIRACAK (İlahi terbiye ile kemale vardıracak) ve HERKESTE BİR AYDINLIK MEYDANA GETİRECEKTİR.(Usul-u Kafi, c. 1, Kitab'ül Akl, Hadis: 21)

Hz. Mehdi (as)’ın, Kuran Ahlakını Anlatım Üslubundaki Samimiyet, İnsanların Allah'a Derinden İman Etmelerine Vesile Olacaktır

İmam Mehdi'nin DİNİ TEBLİĞ ÜSLUBU ÖYLE OLACAKTIR Kİ İNSANLAR DİNİ KALPLERİNİN DERİNLERİNDEN KABUL EDECEKLER ve ALLAH'A EN BÜYÜK SAMİMİYETLE tapacaklardır. Dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri döneceklerdir.(İküd'dürer, Sayfa 156; Bihar-ül Envar, Cilt 53, Sayfa 86; Cilt 52, Sayfa. 36 ve 280)

Hz. Mehdi (as)’ın İnsanların Bereketine Vesile Olması

... Mehdi'nin yanına giden herkes ONDAN BEREKET KAZANACAKTIR.(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)
Elma Agaci Cicegi Dali

Hz. Mehdi (as)’ın Aklına ve İmanına Çok Güvenilecektir, Hz. Mehdi (as)’ı Tanıyan Samimi İnsanlar Ona Tabi Olacaklardır

"Ey inananların Efendisi (sav), bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver." İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "... O (HZ. MEHDİ (as)) EN İYİ SIĞINAKTIR ARANIZDAKİ, EN İYİ BİLEN ve EN NAZİK OLANDIR. Ey Allah'ım, ona sadakat andını ızdıraptan çıkışın vesilesi yap ve ÜMMETİN DAĞILMIŞLIĞINI ONUN ELİYLE BİRLEŞTİR. Size izin verildiğinde bunu yapın ve eğer Mehdi'ye ulaşacak bir yol bulacak olursanız, ONDAN MEHDİ'DEN BAŞKA YOL TUTMAYIN."(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)

Hz. Mehdi (as)’ın Bedeni ve Sesi Çok Güçlü Olacak; Sözleri ve Konuşmalarıyla Dünya Çapında Çok Büyük Etki Uyandıracaktır

Hz. Rıza (as) Rayyan b. Saltı'ın "Sen Sahib-ul Emr misin?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Evet ben de Sahib-ul Emr (emir sahibi)im, ama yeryüzünü adaletle dolduracak olan Sahib-ul Emr ben değilim. Vaadedilmiş Kaim Mehdi ileri yaşlarda, ama genç bir surette zuhur edecektir. O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA da EL UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR, DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR.Musa (as)'ın asası ve Süleyman (as)'ın yüzüğü ondadır. ... Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur.(Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)

Hz. Musa (as), Hz. Mehdi (as)’ın Faziletlerini Öğrenince, “Hz. Mehdi (as) Olmak İçin” Allah'a Dua Etmiştir

Salim-ul eşell'dan:
"HZ. MUSA BİN İMRAN, TEVRAT'IN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE ALİ MUHAMMED'İN KAİM'İNE (ALEYHİSSELAM) MEHDİ'YE VERİLEN KUDRET ve FAZİLETLERİ GÖRÜNCE DEDİ Kİ: "RABBİM, BENİ ALİ MUHAMMED'İN KAİM'İ MEHDİ OLARAK KARAR KIL". Ona şöyle söylendi: Doğrusu Mehdi, Ahmed'in (Peygamberimiz (sav)’in) neslindendir.
SONRA TEVRAT'IN İKİNCİ BÖLÜMÜNE BAKINCA AYNI ŞEYİ GÖRDÜ. AYNI SÖZÜ TEKRARLADI ve ONA AYNI CEVAP VERİLDİ. SONRA ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE de AYNI ŞEYLERİ GÖRÜNCE AYNI SÖZLERİ TEKRARLADI ve AYNI CEVABI ALDI."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 280)

Hz. Mehdi (as) Her Sorumluluğu Üstüne Alması

Her görevi üzerine alır ve zayıfa, düşküne yardım eder.(M. Muhyiddin Arabi "Futuhat-El Mekkiye", 366. bab, c. 3, s. 327- 328)

Hz. Mehdi (as) ile İlgili Çeşitli Özellikler

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim'dendir, arapların yüce dağının zirvesinden. O ÖYLE BİR DENİZDİR Kİ, O MANA DENİZİNDE İNSANLAR İLMEN ve AHLAKEN SONSUZ GELİŞEBİLİR. KENDİSİNE SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR...(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 251)
Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim'dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır, halk kinle dolduğunda onları pâk (temiz) kılan mâdendir,ölüm nazil olduğunuda korkmaz, ölüm ona vardığında sarsılmaz, mücadele meydanından asla geri çekilmez. TECRÜBELİDİR, GALİPTİR, MUZAFFERDİR, ARSLANDIR, SAĞLAMDIR, KAVMİNİN DİREĞİDİR, CESURDUR, Allah'ın ilim kılıcıdır, liderdir, herkesi etrafında toplar, yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür, onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 251)
Hadiste, Hz. Mehdi (as)'ın talebelerini, ona tabi olmaktan engellemeye çalışanların fitneci kimseler oldukları bildirilmiştir. Bu kimselerin, ters, fitneci; konuştuklarında da, sustuklarında da fitne fücur düşünen, üstlerinden melanet akan, ahlaksız insanlar olduklarına hadiste dikkat çekilmiştir.

Hz. Mehdi (as), Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) Gibi Tüm Dünyaya İslam Ahlakını Hakim Edecektir

Kuran'da Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as)'ın İslam ahlakını tüm dünyaya hakim ettikleri bildirilmiştir. Hadislerde de, Hz. Mehdi (as)'ın da tıpkı Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) gibi İslam ahlakını bütün yeryüzüne hakim edeceği haber verilmiştir:
Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler, Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as), kafirler ise Nemrud ve Buhtunnasır'dır. Beşinci olarak Ehl-ı Beytimden Mehdi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır.(Kitab'ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 10)
Mehdi tıpkı Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) gibi dünyaya manen hükmedecektir.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

Hz. Mehdi (as)’ın Özelliklerinin Peygamberlere İndirilen Kitaplarda Bildirilmesi

Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)'ın özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da, İncil, Tevrat ve Zebur'da Hz. Mehdi (as)’a dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir.
Peygamberlere dair olan kitaplarda "Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değildir" şeklinde işaret edilmiştir.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
Ben Mehdi'yi, peygamberlerin sayfalarında (kitaplarında) şöyle bulurum: Mehdi'yi amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır.(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 21)
Konuyla ilgili işari manada bir ayette şu şekilde buyrulmuştur:
Andolsun, Biz zikirden (Tevrat'tan) sonra Zebur'da da: "ŞÜPHESİZ ARZ'A SALİH KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR." diye yazdık.(Enbiya Suresi, 105)
İslam alimleri bu ayeti şu şekilde tefsir etmişlerdir:
İmam Bakır ve Sadık'tan rivayet edilmektedir: "Buradaki (ayette bildirilen) "SALİH KULLAR", MEHDİ veARKADAŞLARIDIR."(Hüseyin es-Şirazi, s. 113)
Eski Ahit'te konuyla ilgili yer alan bazı açıklamalar ise şu şekildedir:
Yesse'nin gövdesinden bir filiz çıkacak ve onun köklerinden bir fidan doğacak. Rabbin ruhu, hikmet ve sağduyu ruhu, öğüt ve yüreklilik ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde duracak. O, Rab korkusundan zevk alacak; o gözlerinin gördüğüne göre yargılamayacak; kulaklarının işittiğine göre karar vermeyecek. Zayıfları adaletle yargılayacak; yeryüzünün yoksullarına haklarını verecek. Bir değnekle vurur gibi yeryüzüne sözüyle vuracak ve dudaklarının soluğuyla kötüyü yok edecek. Adalet onun belinin kuşağı... olacak. Kurt kuzuyla birlikte oturacak; kaplan oğlakla beraber yatacak; buzağı, aslan ve besili sığır birarada yaşayacak ve onları küçük bir çocuk güdecek. İnek ayı ile birlikte otlayacak; yavruları birarada oturacaklar ve aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki çocuk, kobra yılanının yuvası yanında oynayacak ve sütten yeni kesilmiş çocuk, kara yılanın deliğine elini uzatacak. Benim kutsal dağım üzerinde hiç kötülük yapılmayacak; artık hiçbir zarar verilmeyecek; çünkü denizin dibi nasıl onu örten sularla dolu ise yeryüzü de Rab bilgisi ile öyle dolu olacak.(İşaya 11, 1-9)
Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak. Yargılarken adaleti arayacak, Doğru olanı yapmakta tez davranacak. (İşaya 16, 5)

Hz. Mehdi (as) ile Peygamberler Arasındaki Benzerlikler

AMA HÜCCET MEHDİ HALKI TANIR, HALK İSE ONU TANIYAMAZ. TIPKI YUSUF GİBİ. YUSUF HALKI TANIDIĞI HALDE ONLAR YUSUF'U İNKAR EDERLERDİ. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu: "Kullara yazıklar olsun, Resül onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 162)
MEHDİ ALEMLERE RAHMETTİR. MUSA'NIN KEMALİ ve İSA'NIN DEĞERİ, EYYÜB'UN SABRI ONDADIR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 69-70)
YÜCE ALLAH TIPKI İSÂ BİN MERYEM ve YAHYÂ BİN ZEKERİYYA'YA KİTAP, NÜBÜVVET, İLİM ve HİKMET VERDİĞİ GİBİ, İMAM MEHDİ'YE KÜÇÜK YAŞTA İLİM VERMİŞTİR.
Bunun delili ise Cafer-ı Sadık aleyhisselam'ın şu buyruğudur: O DÖRT PEYGAMBERE BENZER. ONLARDAN BİRİ de İSA BİN MERYEM'DİR. ZİRA ONA KÜÇÜK YAŞTA HİKMET, NÜBÜVVET, KİTAP ve İLİM VERDİĞİ GİBİ ONA da KÜÇÜK YAŞTA İLİM VERMİŞTİ...(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 213)
Abân bin Tağlib şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam ile birlikte Mekke'de bir mescitte idik. O, benim elimden tutarak şöyle buyurdu: "... Sonra bir münadiye emredecek ve o şöyle nida edecek: MEHDİ; SÜLEYMAN ile DAVUD GİBİ HÜKÜM VERECEK. VERDİĞİ HÜKÜMDE DELİL ve ŞAHİT İSTEMEYECEK.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 374)
İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi'sselâm şöyle buyurmuştur: "BİZİM KAİMİMİZ MEHDİ ile ALLAH'IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB ve MUHAMMED (sav) PEYGAMBERLERİN HER BİRİ ile BİR BENZERLİĞİ VARDIR. NUH ile uzun ömürlü olmasında, İBRAHİM ile, doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasında; MUSA ile, korku hali (Mehdi (as)’a yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla; öldürme, tuzak kurma, tutuklanma,
gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla) ve gaybette yaşamasında (sürekli gizlenerek yaşamasında);İSA ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi (bir kısım insanların, 'Mehdi gelecek', bir kısmının da 'gelmeyecek' demesinde);EYYUB ile, beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde (Mehdi'ye de birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi; ancak aynı Hz. Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla); MUHAMMED (sav) ile de kılıçla kıyam etmesinde (Peygamberimiz (sav)’in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının, Hz. Mehdi (as)'ın yanında olmasıyla), benzerliği vardır."(Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

Hz. Mehdi (as) Bütün Peygamberlerin İlimlerine Sahip Olacaktır

İmam Mehdi İLİM SANDIĞININ KORUYUCUSUDUR, TÜM PEYGAMBERLERİN (as) İLİMLERİNİN VARİSİDİR veHER ŞEYDEN HABERDARDIR.(Bihar-ül Envar, cilt 95, s. 378; cilt 102, s. 67 ve 117; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 49)

Hz. Mehdi (as), Hz. Adem (as) ve Hz. Nuh (as) Gibi Uzun Ömürlü Olacaktır

"Mehdi de önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır. Bunların arasında HAZRETİ ADEM (as) ve HAZRETİ NUH (as)’daOLAN UZUN ÖMÜRLÜLÜK de vardır."(Bihar-ul Envar, cilt. 51, Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 217)

Hz. Mehdi (as), Hızır (as) ve Zulkarneyn (as)’a Benzeyecektir

Ahmed b. İshak der ki: "İmam Askeri aleyhi's-selâm'ın huzuruna gittim ... Hazret buyurdu ki:
... Ey Ahmed b. İshak! MEHDİ , BU ÜMMETTE "HIZIR" ALEYHİ'S-SELÂM ve "ZU'L-KARNEYN" GİBİDİR...(Kemal-üd Din c. 2 s. 384) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-ı Taha, s. 157)
Hadiste verilen bilgi, Kuran'daki Zulkarneyn (as) ve Hızır (as) kıssalarının bir yönüyle işari manada Hz. Mehdi (as)’a da baktığını göstermektedir.
Bu doğrultuda Hz. Mehdi (as)'ın de Hızır (as) gibi olacağı, onun ahlakını ve terbiyesini alacağı; onun gibi Ledün ilmini bileceği ve bu ilimle hareket edeceği anlaşılmaktadır.
Ayrıca Kuran'daki Hızır (as) kıssasında Hz. Musa (as)'ın, Hızır (as)'ın hareketlerinin hikmetini bilemeyerek tepki vermesi gibi, ahir zamanda da insanlar ledün ilmiyle hareket eden Hz. Mehdi (as)'ı gereği gibi anlayıp takdir edemeyeceklerdir. Hz. Mehdi (as) da insanlar tarafından çok yanlış anlaşılacak, bu yüzden de halk ona büyük tepki gösterecektir. Ancak gerçekte Hz. Mehdi (as)'ın tüm hareketleri Allah'ın lütfuyla gizli ilim ve hikmetlerle dolu olacaktır.
Beyaz At Cit Mor Cicek Kolaj
Yoksa siz,
Allah, içinizden cihad edenleri belirtip-ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız ?
(Al-ı İmran Suresi, 142)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder