3 Ağustos 2016 Çarşamba

3.2. Bölüm: Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alametleri (21-40)

21) Güneş'ten Bir Alametin Belirmesi

Hz. Mehdi (as), Güneş'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.49)
Güneş bir alamet olarak doğmadıkça Hz. Mehdi (as) çıkmaz. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)
Güneş'te böyle büyük bir patlama olayı ilk kez, içinde bulunduğumuz yüzyılda meydana gelmiştir.
Gunes Patlamalari Haberleri
1. Dünya
2. Hürriyet, 21.12.1988 - Güneş Patlayacak
3. Hürriyet, 21.12.1988-Asrın patlamasını böyle yakaladılar

Güneş Tutulması

11 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Güneş tutulması yüzyılın son tam Güneş tutulmasıdır. İlk kez bu kadar çok insan Güneş tutulmasını, hem de bu kadar uzun bir süre izleyebilmiş, inceleme fırsatı elde etmiştir. Bu tutulmada dikkat çeken bir nokta da Türkiye'nin bu tam tutulmanın en iyi izlendiği ülkelerden birisi olmasıdır. Bartın'dan Silopi'ye kadar, yaklaşık olarak 12 şehir ve 100 ilçe tutulmayı gözleyebilmiştir.
Gunes Tulmasi Haberleri

22) Büyük Şehirlerin Yok Olması

Büyük şehirler, dün sanki yokmuş gibi helak olur.(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 38)
Hadiste bazı büyük şehirlerin savaşlar ve çeşitli doğal afetler neticesinde yok olacağına işaret edilmektedir. Birçok büyük şehir hep bu yüzyıl içinde yok olmuş veya büyük tahribat görmüştür. Bu olaylar Hz. Mehdi (as)'ın çıkış öncesi alameti olması açısından çok önemli birer delildir.
Buyuk Sehirlerin Yok Olmasi Cogalmasi  Haberleri
1. Hiroşima şehrinin atom bombası atılmadan önceki hali
2. Ve Atom bombası sonrası şehrin aldığı görüntü.
3. Alman ya'nın Nüremberg şehrinin 1945 senesinde çekilmiş olan bu resmi, 2.Dünya Savaşı'n daki katliam ve yıkımların boyutunu göstermekedir.
4. Suriye'nin şehirleri yaşanan çatışmalar sonucunda sanki hiç yaşanmamış gibi harap olmuştur.

Buyuk Sehirlerin Yok Olmasi Cogalmasi Haberleri
1. Radikal, 03.09.2005
2. Tercüman, 01.09.2005
3. Habertürk, 12.03.2011
4. Sabah, 12.03.2011
5. Hürriyet, 02.09.2005
6. Habertürk, 13.04.2011
Son 20 yılda Amerika'nın farklı eyaletlerinde meydana gelen kasırga, hortum ve seller çok büyük felaketlere yol açtılar.

23) Depremlerin Çoğalması

Depremler çoğalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 109)
Peygamberimiz (sav) yukarıdaki hadisinde "depremlerin çoğalmasını" ahir zaman öncesinde meydana gelecek alametlerden biri olarak ifade etmiştir. Gerçekten de 20. yüzyıl da on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerle tarihe geçti. Kobe'deki şiddetli deprem, Türkiye'de, Tayvan'da, Yunanistan'da ve Meksika'da birbiri ardınca gelen depremler ahir zamana bakan çok önemli işaretler içermektedir.
Depremlerin Cogalmasi Haberleri
1989 yılında San Fransisco'da,
1988 yılında da Ermenistan'da meydana gelen şiddetli depremlerde binlerce kişi ölmüş yüzbinlercesi evsiz kalmıştır.Hasar milyarlarca dolardır.
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5.0 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur.
Depremler Romanya San Fransisco Alaska Haberleri
1. Hürriyet, 21.09.1999
2. Cumhuriyet, 22.08.1999
3. Milliyet, 01.09.1999
4-5. Romanya'da 1977 yılında gerçekleşen depremde binlerce bina yerle bir olmuştu.
6. San Fransisco depremi sabah 5:04 sıralarında olmuş ve deprem 15 saniye içinde binlerce binayı tanınmayacak hale getirmişti.
7. Alaska'da gerçekleşen 9.2 şiddetindeki depremde yerde büyük yarıklar oluşmuştur.

Deprem Grafigi
1. Dünyada şiddetti 6 ile 8 arasında olan ölümcül ve yıkıcı Deprem Grafigi
2. Deprem Sayısı
3. Geçen yüzyil - Yıllar
Bu grafikte 1900 ile 2008 yılları arasında yeryüzündeki 6-8 arası şiddette depremlerde izlenen artış görülmektedir.
Son yıllarda depremlerde ani bir artış yaşandığı çok açıktır.

Depremler Dunya Sallandi Haberleri
1. Radikal, 28.01.2001
2. Ortadoğu, 07.01.2000
3. Radikal, 30.09.2009
4. Sabah, 27.07.2001
5. Sabah, 21.09.1999
6. Bugün, 2.10.2009
7. Newsweek, 02.07.1990
8. Sabah, 17.10.1999
9. Güneş, 03.11.2002
Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi olan Hicri 1400 yılının başından itibaren ise depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde artmıştır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre sadece 1999 yılında, yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir.
"Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki, bu zelzelelerde on bin, yirmi bin, otuz bin kişi ölür. Allah, bu ölümü muttakilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılar." (İbni Asakır, Geleceğin Tarihi 1, Orhan Baytan, Mevsim Yayıncılık, s. 81)

Depremler Kobe Turkiye Atina Tayvan Haberleri
1. Yeni Çağ, 16.05.2008
2. Star, 28.02.2010
3. Posta, 14.01.2011
4. Türkiye, 08.04.2009 
2008'de Çin'de gerçekleşen büyük deprem on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, pek çoğunun da sakat kalmasına sebep olmuştur.
1990'lı ve 2000'li yıllarda da depremler şiddetlenerek artmış, Kobe'deki büyük depremi, Türkiye, Atina, Tayvan ve Meksika depremleri izlemiştir.
Haiti ve Şili'de 2010 yılının ilk aylarında art arda gerçekleşen büyük depremler.

24) Lulin Kuyruklu Yıldızının Belirmesi

Ashabın verdiği habere göre, Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
"Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR."
"ŞARK TARAFINDA BİR KUYRUKLU YILDIZ DOĞUP AYDINLIK VERECEKTİR."
Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri midir?
Bu yıldıza:
-Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara dayanıyor:
-Sabitlerin seyri, MAĞRİBDEN (BATIDAN) MEŞRİKADIR (DOĞUYADIR)(4)...

Lulin Kuyruklu Yildizi Haberleri
1. Takvim, 29.01.2009
2. Birgün, 30.01.2009

Bu yıldızın durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru, arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona:
-Kuyruk... isminin verilmesi yerindedir.
ONUN HER GÜNKÜ IRTİFİ (GEÇİŞ YÖNÜ) İSE, MEŞRİKTEN MAĞRİBEDİR.(5) Ancak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-ı azamın seyrine bağlıdır.
Hakikat-ı hali, en iyi bilen Sübhan Allah'tır.  (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184)

Lulin Kuyruklu Yildizi
Lulin, tam hadiste bildirildiği gibi çok parlak ve iki kuyrukludur.

(1) ... iki dişli...:

Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.

(2) ... münevver (aydınlatıcı)...:

Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının Dünya'ya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir.

(3) ... bir boynuz...:

Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyruğunun karşısında, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fotoğraflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itibariyle bir boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir.
Lulin  Kuyruklu Yildizi
2007’de keşfedilen ve 24.02.2009 tarihinde Dünya’ya en yakın noktadan geçen Lulin
kuyruklu yıldızı, yaklaşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Hz.Mehdi (as)’ın çıkışının habercisi olarak bildirilmiştir.

(4) Sabitlerin seyri mağripten (Batıdan) meşrikadır (Doğuyadır)...:

Hadisin devamında yer alan "Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)..." ifadesi gökcisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir, ki bu bilgi 20. yüzyılda elde edilen astronomi bilgileriyle birebir uyuşmaktadır. Nitekim bütün gökcisimleri MAĞRİPTEN (Batıdan) MEŞRİKA (Doğuya) hareket etmektedir.

(5) Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (Doğudan) mağribedir (Batıyadır)...:

Burada ise "Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise..." denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan Batıya Doğru hareket ettiği bildirilmiştir.
Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani'nin de detaylı olarak tefsir ettiği "iki dişli münevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar" ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da Dünya'ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir.
Bu kuyruklu yıldızın en önemli bir diğer özelliği de bilim adamlarınca; bu yıldızın bir daha en az 1000 YIL SONRA yeniden Dünya'nın yakınından geçebileceğinin söylenmesidir.
Lulin Kuyruklu Yildizi Haberleri
1. Star, 25.02.2009
2. Güneş, 23.02.2009
3. Gaste, 29.01.2009
Bilim adamlarınca verilen bu zaman ise, ehl-ı sünnet alimlerinin; -Peygamberimiz (sav)’in hadislerinden yola çıkarak- Dünya'nın ömrü ve kıyamet günü ile ilgili olarak vermiş oldukları tarihlere göre bu yıldızın bir daha geçmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Çünkü Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde Dünya'nın ömrünün 7000 yıl olduğu bildirilmiştir.
Enes Malik'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (sav) buyurdu:
DÜNYA'NIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDE YEDİ GÜNDÜR. Allah-u Teala buyurdu ki: Rabbin Katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
Enes b. Malik'den O dedi ki Resulullah (sav) buyurdu:
Enes bin Malik'den: "Kim bir din kardeşinin, Allah yolunda ihtiyacını görürse, Allah onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de,ibadetle geçirmişçesine, ŞU DÜNYANIN YEDİ BİN YILLIK ÖMRÜ MÜDDETİNE sevab yazar." (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, s. 88)

Dunya Gezegen
Yine Hanbeli Mezhebi'nin kurucusu Ahmet İbni Hanbel'in eserinde yer alan ve Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen bir hadiste ise Peygamberimiz (sav)’e kadar Dünya'nın ömründen 5600 yıl geçtiği bildirilmiştir:
Ahmet İbni Hanbel İlel'inde nakletti:
DÜNYADAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s. 89)
Büyük ehl-ı sünnet alimlerden Suyuti Hazretleri ise ümmetin ömrü ile ilgili olarak şöyle bildirmiştir:
"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇMEYECEK."(Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu'l-İlel, s. 89)
Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde Dünya'nın ömrünün Hicri 1500'leri geçmeyeceği doğrulanmaktadır. Bu nedenledir ki Lulin kuyruklu yıldızının Dünya'nın yakınından bir daha 1000 yıl sonra geçmesi sahih hadislere ve ehl-ı sünnet alimlerinin ortak görüşlerine göre mümkün değildir. (Doğrusunu Allah bilir.)
Bu durum, hem Rabbani Hazretleri'nin Mektubat'ında vermiş olduğu; "iki dişli münevver yıldız" ile ilgili bilginin, Hicri 1430'da Dünyamızın yakınından geçen Lulin kuyruklu yıldızına ait olduğunun bir ispatıdır hem de Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla ilgili olarak verdiği bu son ölçünün de gerçekleşmiş olduğunun açık bir göstergesidir.

Çift Kuyruklu Yıldızın Görünmesinin 3 Yıl Öncesinde Yaşanacak Kuraklık ve Sonrasında Yaşanacak Sel Olayları

Mehdi'nin zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. (Murtaza Lakha, R &K Tyrell Basımevi, Londra, 1993)
◉ Lulin kuyruklu yıldızı, 24 Şubat 2009 tarihinde Dünya'ya en yakın noktadan geçmiştir.
◉ Hadiste belirtildiği gibi yıldızın görülmesinden önceki 3 yıl boyunca yağışlar dünya genelinde oldukça azalmış ve birçok bölgede ciddi bir kuraklık başgöstermişti. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde, "İklim Değişikliği 2007" raporuna göre 2007 ve sonrasındaki birkaç senede, yağış almayan bölgelerin daha da kuraklaşacağı ve buralarda açlık ve hastalıkların artacağı belirtilmiştir.
◉ Ancak, aynı hadiste belirtildiği gibi, Lulin’in geçmesinden sonra Mekke gibi az yağış alan yerler ve Türkiye de dahil tüm dünyada kuraklık yerini bol yağışa bırakmıştır.
Sel Felaketleri Haberleri
4. Bugün, 10.09.2009
5. Yeni Şafak, 10.09.2009
6. Bugün, 09.09.2009
7. Vatan, 09.09.2009
1 - 3. Mekke'de, 2009 yılında meydana gelen sel felaketi
4 - 7. 2009 yılında İstanbul'da, Marmara bölgesinde yaşanan sel felaketi

ÇİFT KUYRUKLU YILDIZIN GÖRÜNMESİNİN
3 YIL ÖNCESİNDE YAŞANAN KURAKLIK
Sel Felaketleri Haberleri
1. Sabah, 23.06.2006 - HAZİRAN 2006
2. Milliyet, 20.12.2006 - ARALIK 2006
3. Milliyet, 18.02.2006 - ŞUBAT 2006
4. Türkiye, 24.06.2006 - HAZİRAN 2006
5. Milliyet, 28.07.2007 - TEMMUZ 2007
6. Evrensel, 27.07.2007 - TEMMUZ 2007
7.  - TEMMUZ 2007
8. Önce Vatan, 27.06.2007 - HAZİRAN 2008
9. Yeniçağ, 28.06.2008 - HAZİRAN 2008

ÇİFT KUYRUKLU YILDIZIN 24.Şubat.2009 YILINDA GÖRÜNMESİNİN ARDINDAN YAĞIŞLARIN ARTMASI
Yagislerin Artmasi Sel Felaketleri Haberleri
1. Habertürk, 05.04.2009 - NİSAN 2009
2. Habertürk, 31.03.2009 - MART 2009
3. Hürriyet, 28.03.2009 - NİSAN 2009
4. Hürriyet, 08.07.2009 - TEMMUZ 2009
5. Habertürk, 07.03.2009  - MART 2009
6. Türkiye, 02.05.2009 - MAYIS 2009
7. Sabah, 16.03.2009 - MART 2009

25) Uzayda İnsan Eli Biçiminde Bir Görüntü Oluşacaktır, Bu Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alameti Olacaktır

... Esma binti Umeys dedi ki: " (Mehdi'nin ZUHURUNUN) ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ ve İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL'DİR." (Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s. 69)
... İŞTE O ZAMAN (Mehdi'nin ZUHURU ZAMANINDA) SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR...(Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s. 51)
Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'ya bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavrıyormuş gibi görülmektedir. Hadislerde belirtilen el ifadesi, NASA tarafından "Tanrı'nın eli" olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının vesile olduğu bu görüntüye işari manada bakıyor olabilir.
Tanrinin Eli Haberleri

3. Milliyet, 16.04.2009
Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafı.NASA tarafından "Tanrı'nın eli" olarak adlandırılan el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavrıyormuş gibi görülmektedir.
Söz konusu yıldız kümesinin oluşturduğu el şeklinin duruşu hadisteki uzanma tanımına da tam uymaktadır. NASA tarafından çekilen fotoğraftaki el şekli bir yere uzanıyormuş görünümündedir. Ayrıca insanların Hz. Mehdi (as) dönemindeki gelişmiş yüksek uzay ve astronomi teknolojisi sayesinde uzayda meydana gelen bu gök olayını teleskoplar vesilesiyle bakarak görebilmeleri de hadisteki ifadelerle birebir uyum içindedir.

26) Büyük Sellerin Olması

Yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketlerinin artması kıyametten önce yaşanacak olan ahir zamanın işaretlerinden biridir.
Peygamber Efendimiz (sav), bundan 1400 yıl önce içinde bulunduğumuz ahir zamanda artan yağışların ciddi felaketlere sebebiyet vereceğini hadislerinde bildirmiştir.
Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz.(Kıyamet Almetleri, s. 253)
Gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned 13/291, Hadis no.: 7554)

1. Tercüman, 16.07.2004
2. Sabah, 04.12.2003
3. Star, 18.08.2004
4.
5. Sabah, 06.02.2007
6. Bugün, 2008

27) Ahir Zamanın Önemli Bir Alameti de Yıldırım Çarpmalarının Çoğalmasıdır

Hz. Enes (ra): "Kıyamet yaklaştığında, yıldırımlar çok olur…"
KIYAMETİN YAKLAŞTIĞI SIRADA YILDIRIMLAR O KADAR ÇOĞALACAK Kİ, insanlar (birbirlerine şöyle) diyecekler:"DÜN KİME YILDIRIM İSABET ETTİ?" ONLAR da (ŞÖYLE) CEVAP VERECEKLER: "DÜN FALAN ve FİLAN (KİMSELERİ) YILDIRIM ÇARPTI." (El-Hakim, Müstedrek, 4/444) (Ramuz el ehadis, s. 256/13)

Yildirim Carpmasi Haberler
1. Bugün, 06.09.2009
2. Türkiye, 20.01.2003
3. Habertürk, 07.09.2015
4. Milliyet, 04.09.2014

Yildirim Carpmasi Haberler
1. Yeni Şafak, 29.08.2009
2. Bugün, 14.08.2009
3. Sabah, 14.05.2013
4. BBC_Yıldırım futbol takımını öldürdü

Evlerinizi depremler yıkacak, HAYVANLARINIZI YILDIRIMLAR YAKIP KÖMÜRE ÇEVİRECEKTİR.(Nuaym bin Hammad; Geleceğin Tarihi 4, s. 69)
Yıldırım düşmelerinin neden olduğu olaylar arasında en dikkat çekenlerden biri 1998 yılında Kongo'da futbol sahasına düşen yıldırımın, sahada maç yapan 11 futbolcunun ölümüne neden olduğu olaydır. Yine benzer şekilde 2001 yılında Meksika'da futbol sahasına düşen yıldırım nedeniyle de 6 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar dışında dünyada yıldırımların neden olduğu olaylar hala pek çok insanın hayatını kaybetmesine, hayvanların ve malların telef olmasına neden olmaktadır.

28) Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...(Risaletül Huruc ül Mehdi, cilt 3, s. 177, Kayıt 854)
Bagdat Alev Alev Yaniyor Haberler
1. Tercüman, 21.03.2003
2. Sabah, 22.03.2003
3. Tercüman, 21.03.2003
4. Türkiye, 21.03.2003
5. Baghdad Bombing, 19.03.2003

29) Irak Ordusunun Çölde Kaybolması

Irak işgali sırasında tam hadislerde ifade edildiği şekilde Irak ordusu bir anda yok olmuş, tam anlamıyla kaybolmuştur. Bu şaşırtıcı olay gazete haberlerine de yansımıştır.
"Hz. Mehdi (as)'ın beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, samadan bir sayha, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir." (Nuaym Bin Hammad)
...Şam'dan ayrı bir ordu da ona karşı gönderilecek ama bu ordu çölde yere batacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 22)
Ancak bu ordu çöle girdiğinde, Zulhüleyfe denilen yerde öylesine toprağa gömülecektir ki, onların üstte olanları alttakileri, altta olanların üsttekileri kıyamete kadar göremeyeceklerdir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 21)

Bagdat Ordusu

Irak Ordusunun Colde Kaybolmasi Haberler
1. Vatan, 11.04.2003
2. Yeni Şafak, 11.04.2003
3. Hürriyet, 11.04.2003
4. Türkiye, 13.08.2003
5. Sabah, 10.04.2003

30) Şam'da Fitneler Olması

Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir.(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi... s. 63)

Suriyeye Yaptirim Iraktan Ders Alin Haberler
1. Habertürk, 10.04.2003
2. Star, 29.04.2003
3. FOCUS, 13/2003
4. Habertürk, 15.04.2003
5. Radikal, 14.04.2003

Suriye Sam Kargasa Haberler

31) Masum Çocukların Öldürülmesi

… Muhammed ümmetinden masum bir çocuk öldürüldüğünde, gökten bir melek 'hak Mehdi'de ve onun yanında olandadır' diye haykırır. (Sabban isafur Ragibin s.154)

Kadin Masum Cocuklarin Oldurulmesi Haberler
1. Birgün, 22.04.2004
2. Aljazeera Turk, 0812.1015
3. Gözcü, 10.09.2004
4. Türkiye, 10.04.2004
5. Gözcü, 10.08.2004
6. Yeni Şafak, 05.08.2014

32) Irak Halkının Şam'a Yani Kuzeye Kaçması

... Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. (işte o zaman) Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar.(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 210)

Irak Halkinin Kuzeye Kacmasi Haberler
1. Zaman, 05.11.2003
2. Sabah, 20.03.2003
3. Habertürk, 19.03.2003
4. Milli Gazete, 19.03.2003
5. Sabah, 19.03.2003
Şam Arapça’da Kuzey anlamına da gelmektedir.Irak’ın işgali sırasında Irak halkı kitleler halinde kuzeyde olan Türkiye’ye göç etmiştir.

33) Şam'da, Irak'ta ve Arabistan'da Kargaşalar Olması

"Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: ...Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, sığınabileceği bir mekan bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır. İslam ümmeti orada belalara karşı bozkırlarda savaşacaklar. Hiçbir kimse, onların haline acıyıp; vah! vah! bile demeyecek. Onlar belayı bir taraftan defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 s. 38-39 El Muttaki)

... belalar Şam'ın etrafında dolanacak,
Suriye Samda Kargasalar belalar Şam'ın etrafında dolanacak
1. Milliyet, 16.10.2005
2. Milliyet, 23.08.2014
3. Vatan, 16.02.2013
4. Yeni Asya, 11.05.2012

... Irak'ın üzerine çökecek.
Irak'ın üzerine çökecek Arabistan Kargasalar Haberler
1. Yeni Şafak, 09.08.2014
2. Habertürk, 27.08.2014
3. Habertürk, 01.07.2014

... Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır.
Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır Haberleri Arabistan Kargasalar Haberler
1. Vakit, 20.08.2003
2. Habertürk, 21.03.2015
3. Cumhuriyet, 14.02.2011
4. Milliyet, 15.08.2014
5. Yeni Çağ, 23.03.2003
6. Vakit, 21.04.2003

34) Fırat ile Dicle Arasında Büyük Çatışmalar Olması

Fırat ile Dicle arasında... Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek, erkekler ise, koyun kesilir gibi boğazlanacak."(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 s. 38 El Muttaki)

Firat Dicle Arasinda Catisma Haberler
1. Ortadoğu, 11.04.2003
2. Milliyet, 10.04.2003
Hem Irak’ın işgali sırasında hem de günümüzde tam hadiste belirtildiği gibi Fırat ve Dicle arasındaki topraklarda şiddetli çatışmalar yaşanmakta, kadınlar esir alınırken Müslümanlar toplu olarak şehit edilmektedir.

35) Irak Halkının Üç Fırkaya Ayrılması

Resulullah (sav)’in bildirdiğine göre, Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerinigeride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın. (Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
Küfe halkı üç kısma ayrılacak: Bir kısmı, Süfyani'nin ordusuna katılacak... Bir kısmı onlarla savaşacak... Bir kısmı da yağmacılara katılacak...(En-Necmu's Sakıb Fi Beyanı Enne'l Mehdi Min Evladı Ali B.Ebi Talib)

Irak Halkinin 3 Firkaya Ayrilmasi Haberler
1. Vatan, 08.04.2003
2. Milliyet, 10.04.2003
1. Vatan, 08.04.2003
2. Milliyet, 10.04.2003
"Bir kısmı çapulculara katılır..."
"Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar..."
"Bir kısmı savaşır ve öldürülürler..."
Bir kısmı çapulculara katılır...
Bir kısmı çapulculara katılır
1. Milliyet, 12.04.2003
2. Yeni Şafak, 12.04.2003
3. Vakit, 10.04.2003
4. Milliyet, 10.04.2003
Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında tam hadiste belirtildiği gibi Irak halkı fırkalara ayrılmış, bazıları yağmacılara katılırken bazıları topraklarını terk etmek zorunda kalmış bir kısmı da savaşa dahil olmuştur.

Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar...
Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar
1. Tercüman, 19.03.2003
2. Hürriyet, 08.04.2003

Bir kısmı savaşır ve öldürülürler...
Bir kısmı savaşır ve öldürülürler
1. Milli Gazete, 04.04.2003

36) Peygamberimiz (sav), Bugün Irak ve Suriye’de Yaşanan Olayları ve Işid’i 1400 Yıl Önce Haber Vermiştir

IŞİD’in uyguladığı şiddet ve yaptığı eylemler Kuran’a uygun değildir ve kabul edilemez. Ancak ortaya çıkışları tam hadislerde bildirildiği şekilde gerçekleşmiştir. IŞİD’in Kuran’a uygun olmayan bu şiddet anlayışının son bulması ise, yine hadislerde bildirildiği üzere, Hz. Mehdi (as)’a tabi olmaları ve Kuran ahlakına uymaları ile gerçekleşecektir. Zira, Hz. Mehdi (as) IŞİD ve diğer bazı örgütlerin İslam’da olmadığı halde uyguladıkları şiddete dayanak olan tüm hurafeleri ve mevzu hadisleri ortadan kaldıracak, İslam’ı özüne döndürecek, İslam Peygamberimiz (sav) döneminde yaşandığı gibi yaşanacaktır. Böylece dünyadan her türlü şiddet ve kavga tamamen kalkacaktır.

1. Doğu Tarafından Siyah Bayraklılar Çıkacak

Horasan’da (DOĞU’DA) SİYAH BAYRAKLAR ZUHUR ETTİĞİNDE...(Gaybet-ı Numani, s. 228)

Siyah Buyuk Bayrak
Hadiste siyah bayraklarla Doğu tarafından çıkacak bir topluluğa dikkat çekilmiştir. Bilindiği gibi, El Kaide büyük siyah bayraklarla ortaya çıkmıştır.

2. Yine Doğu'dan Bu Kez Daha Küçük Siyah Bayraklı Bir Grup Çıkacak

... Onlar bir süre devam ettikten sonra, YİNE DOĞU'DAN BU KEZ KÜÇÜK SİYAH BAYRAKLAR ÇIKAR... (Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, Hadis no. 7.77)

Dogudan Siyah Bayrakli 1 Grup Cikacak  Haberleri
3. Zaman, 18.09.2014

Bilindiği gibi IŞİD önce El Kaide ile birlikteyken sonra onlardan ayrılmıştır. Yani El Kaide’nin büyük siyah bayraklarının ardından bu kez ikinci bir siyah bayraklı grup olarak IŞİD ortaya çıkmıştır.

3. Siyah Bayraklıların Ortaya Çıkışından Önce Suriye’de Çatışmalar Olacak

“Üç alametin ardından İmam Kaim Mehdi'nin çıkışını bekleyin.”
Kendisine sordular: “Bu alametler nelerdir?”
“SURİYELİLERİN KARŞILIKLI ANLAŞMAZLIKLARI, Horasan’-dan siyah bayrakların çıkması ve Ramazan ayında korku.” (Bihârü’l-Envâr, 14)

Siyah Bayrakli Cikisindan Once Suriyede Catisma  Haberleri
1. Yeni Akit, 22.03.2012
2. Akşam, 16.06.2011
3. Yeni Akit, 11.06.2011
4. Sabah, 17.12.2013
5. . Yeni Şafak, 15.05.2012

4. Siyah Bayraklılar Suriye’de Bulunacaklar

... ve yine ŞAM’DAN (SURİYE’DEN) KÜÇÜK SİYAH BAYRAKLI BİR ADAM görüldüğünde... (Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, Hadis no: 7.8)
... (Mehdi’nin çıkışının) diğer bir alameti de, SİYAH BAYRAKLI ORDUNUN ASKERLERİNİN, ATLARINI ŞAM’-DAKİ ZEYTİN AĞAÇLARINA bağlamalarıdır... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-İl Mehdiyy-İl Muntazar, s. 23)

Siyah Bayraklilar Suriyede  Haberleri
1. Hürriyet,  23.07.2015

IŞİD’in uyguladığı şiddet Kuran’a uygun değildir ve Müslümanlar tarafından kabul edilemez.Bu şiddet Hz.Mehdi (as)'ın zuhuruyla sona erecektir.

5. Esad ile Savaşacaklar

... EBU SÜFYAN’IN SOYUNDAN BİR ADAMLA (BEŞER ESAD ile ) SAVAŞIRLAR... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-İl Mehdiyy-İl Muntazar, s. 29)
Ahir zamanı anlatan diğer hadisler iktidarı boyunca Müslümanlara karşı çok büyük katliamlar gerçekleştiren Hafız Esad’ın Süfyan olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla bu hadiste bildirilen, siyah bayraklıların savaşacağı Süfyan’ın soyundan olan kişi de Beşar Esad’dır.

Siyah Bayraklilar Esad ile Savasacaklar  Haberleri
1. Zaman, 26.08.2014
2. Timetürk, 26.03.2016

6. Irak’a Yönelecekler

BENİ ABBAS’A AİT (IRAK) SİYAH BAYRAKLAR çıkar... (Nuaym bin Hammad, Kitab al-fiten)
(Siyah Bayraklılar) FIRAT KIYILARINDAKİ ŞEHİRLERİNDE, KARADA ve DENİZDE ONLARI (KENDİLERİNE KARŞI GELENLERİ) ÖLDÜRECEKLERDİR. (Gaybet-ı Numani, s. 327)

Siyah Bayraklilar Iraka Yonelecekler Haberleri
1. Vatan, 13.06.2014
2. Habertürk, 30.09.2014
3. Milliyet, 13.06.2014
4. Vatan, 13.06.2014

7. Çok Hızlı Netice Alacaklardır

… ONLAR (Siyah bayraklılar) SÜRATLE HAREKET EDECEKLER. (Gaybet-ı Numani, s. 327)
Oradan bir ordu ile geri dönüp Kufe’yi ve Basra’yı BİR GECEDE ELİNE GEÇİRECEK... (Kitab El Haft El Şerif, s.174)

Siyah Bayraklilar Cok Hizli Netice Alacaklar  Haberleri
1. Vatan, 14.06.2014
2. Habertürk, 07.08.2014
3. Yeni Şafak, 09.08.2014
4. Yeni Şafak, 02.07.2014

8. Girdikleri Şehirler Adeta Kendilerine Takdim Edilecektir

Kendilerine bu verilmediğinde savaşarak zafer kazanacak ve İSTEDİKLERİ KENDİLERİNE TAKDİM EDİLECEKTİR.(Meclisî, Bihârü’l-Envâr, c.51, s.87)

Siyah Bayraklilar Sehir Kendilerine Takdim Edilecek Haberleri
1. EnsonHaber, 16.06.2014
2. Today’s Zaman, 0607.2014
3. Milliyet, 22.12.2015
4. Yeni Şafak, 09.08.2014
5. Habertürk, 22.05.2015

9. Saçları ve Sakalları Uzun Olacaktır

Onun (siyah bayraklıların kumandanı) ASKERLERİNİN SAÇLARI ve BIYIKLARI ÇOK UZUN OLACAK, elbiseleri siyahtır ve ONLAR KARA BAYRAKLARIN ADAMIDIRLAR.(Gaybeti Numani, s. 303)

Siyah Bayraklilar Sac Sakalllari Uzun Olacak  Haberleri

10. Kufe’ye Doğru İlerleyecekler

Horasan’dan çıkan SİYAH BAYRAKLILAR KÜFE’YE İNER...(Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no: 7.12)

11. Şiddetin ve Çatışmaların Artması Sebebiyle İnsanlar Hz. Mehdi (as)’ı Temenni Edecek Hale Gelecek

Büyük bir savaş olur. Neticede siyah bayraklılar galip gelir. Süfyani kuvvetleri kaçar. İŞTE O ZAMAN İNSANLAR MEHDİ’Yİ TEMENNİ EDERLER ve ARARLAR.(Celâleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zamân Mehdisinin Alametleri, s.61, hadis no: 7.26)

12. Siyah Bayraklılar Sonunda Hz. Mehdi (as)’a Tabi Olacaklardır

... ve (siyah bayraklılar) MEHDİ’NİN İTAATINA GİRERLER. (İmam-ı Suyûtî)
Fakat bunu kabul etmeyip EHL-İ BEYT’İMDEN (BENİM SOYUMDAN) OLAN MEHDİ'YE VERECEKLERDİR... (Meclisî, Bihârü’l-envâr, c.51, s.87)
IŞİD’in uyguladığı şiddet Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in öğrettiği ahlaka uygun değildir. Ancak bu şiddeti ortadan kaldırmak için yine şiddete başvurmak çatışmayı daha çok büyütmekte bir çok sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. Her türlü radikal örgüte karşı yapılması gereken radikalizmin fikri altyapısını ortadan kaldırmaktır. Bu da şiddete zemin hazırlayan hurafelerin geçersizliğini, Kuran hakikatlerini anlatarak mümkün olur. IŞİD’in şiddetinin tam anlamıyla bitmesi ise Hz. Mehdi (as) vesilesiyle mümkün olacaktır. Nitekim IŞİD’in kendisi de Mehdi’yi beklediğini ifade etmektedir. Hz. Mehdi (as) alenen zuhur ettiğinde Kuran’ın emri olan barışı, sevgiyi ve kardeşliği hakim kılacak, şiddet ve şiddetin her türlü felsefesi tamamen ortadan kalkacaktır.

13. Hz. Mehdi (as) Devrinde Savaşlar Tamamen Son Bulur ve Tek Damla Kan Dahi Akmaz

Hz. Mehdi (as)'ın en önemli özelliklerinden biri asla kan akıtmamasıdır. Kan akıtan, savaşan, zulmeden değildir. Sahte Mehdiler yenilgiye mahkumdur.
(Mehdi’nin) Adaleti o denli olur ki, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ ve BİR DAMLA KAN BILE AKITILMAZ. (Meclisî, Bihârü’l-envâr, c.51, s.87)
HARP (ERBABI) AĞIRLIKLARINI (YANİ SİLAH ve SAİREYİ) BIRAKIR. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 496)

37) Peygamberimiz (sav) PKK Terörünü ve Abdullah Öcalan’ın Adını 1400 Yıl Öncesinden Bildirmiştir

Nuaym bin Hammad’ın Fiten isimli eserinden;
971- Ka’b tan, şöyle rivayet edildi:
ŞAM NAHİYELERİNİN BİRAZ ÖTESİNDE FIRAT ETRAFINDA büyük bir ordu toplanır, MAL ÜZERİNE SAVAŞIRLAR. HER BİR DOKUZ KİŞİDEN YEDİSİ ÖLDÜRÜLÜR. Bu, Ramazan ayında işitilen şiddetli gürültülü yıkılma ve korkudan sonra ve ÜÇ SANCAĞA ayrılmasından sonradır. Onlardan her biri mülkü (idareyi) kendileri için ister, içlerinde ABDULLAH isminde BİR KİŞİ VARDIR.

... Şam nahiyelerinde biraz ötesinde Fırat etrafında büyük bir ordu toplanır…

Peygamberimiz (sav) hadisinde Şam nahiyelerinin biraz ötesinde, Fırat’ın etrafında diyerek PKK’nın faaliyet gösterdiği alanla ilgili çok net bir yer tarifi yapmıştır.

… mal üzerine savaşırlar.

Hadiste bu kişilerin mal üzerine savaşacaklarının belirtilmesi, bunların maddeci yani materyalist dünya görüşüne sahip bir topluluk olduğunu haber vermektedir. Gerçekten de PKK’nın temel ideolojisi olan komünizm, materyalizm üzerine kuruludur.
Komunist PKK Abdullah Ocalan
PKK parti kongresindeki bölücü terör örgütü lideri, bebek katili Abdullah Öcalan'ın resimleri.PKK terör örgütünün komünist olmadığını iddia edenler bu resimlere dikkatlice bakmalıdırlar.Üzerinde orak çekiç amblemi olan kızıl PKK bayrağının yanı başında Lenin ve Engels'in resimleri dikkat çekmektedir.

"Her bir dokuz kişiden yedisi öldürülür."

Her dokuz kişiden yedisi öldürülür demek, Peygamberimiz (sav)’in haber verdiği bu terörist grubun çok kan akıtacak, eli kanlı bir örgüt olduğunu ifade etmektedir. Bilindiği gibi PKK yaptığı kanlı terör eylemleriyle on binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.
HerBir Dokuz Kisiden Yedisi Oldurulur Haberleri
1. Taraf, 30.10.2011
2. Türkiye, 19.10.2011
3. Bugün, 28.09.2011
5. Taraf, 30.10.2011
4. Bugün, 19.10.2011

"... Ramazan ayında işitilen şiddetli gürültülü yıkılma ve korkudan sonra…"

Tam hadiste belirtildiği gibi 2015 Ramazan ayında Kobani’de şiddetli ve gürültülü bir patlama meydana gelmiş, hatta ardından oluşan dumanlar Türkiye tarafından görülmüştür. Aynı dönemde bölgenin farklı yerlerinde de patlamalar meydana gelmiştir. Tüm bu patlamalar halkta büyük bir korku meydana getirmiştir. Tıpkı hadiste bildirildiği gibi.
Kobanide Savasin Turkiyeden Gorunusu
Sabah 2015 - Kobani’deki savaş Türkiye’den böyle görünüyor.

"… ve üç sancağın ayrılmasından sonradır... "

Peygamberimiz (sav) şiddet ve terör eylemleri yapan bu topluluğun 3 sancağa ayrılacağını, yani 3 grup halinde olacağını bildirmiştir. Gerçekten de PKK, 3 ayrı bölgede, farklı isimler altında, Türkiye, Suriye ve Irak’ta terör eylemlerini planlamakta ve uygulamaktadır.
3 Sancak PKK PYD YPG
1. PKK Organizasyon Şeması
2. PKK, PYD, YPG

"... İçlerinde 'Abdullah' İsminde Bir Kişi Vardır."

Resulullah (sav) faaliyet gösterdiği yeri, ideolojisini, kan dökücülüğünü detaylarıyla bildirdiği bu topluluğun liderinin ismini de vermiştir. PKK’nın başındaki kişinin isminin Abdullah olacağını söyleyerek, 1400 yıl önce Abdullah Öcalan’ın adını bildirmiştir.
Görüldüğü gibi Resulullah (sav)’in Muhbir-ı Sadık olduğu bir kez daha ispatlanmıştır. Ahir zamanla ilgili söylediği her haber birebir gerçekleşmektedir.
iclerinde Abdullah isimli Birkisi

38) Bethlehem Yıldızı’nın Görülmesi Hz. Mehdi (as)’ın Geldiğinin Müjdesidir

2015 yılının Haziran ayında Peygamberimiz (sav)’in 1400 yıl önce haber verdiği bir olay gerçekleşti. Jupiter ve Venüs tek bir parlak yıldız olarak birleşti, Bethlehem yıldızı görüldü. Bu olay, Hz. Mehdi (as)'ın zuhur alametidir.
Hadiste şöyle bildirilmektedir:
Mehdi Doğu'dan bir yıldız (Bethlehem yıldızı) doğar ve Ay’ın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna da yayılır. (Kitabül Fiten)
"Doğu'dan bir yıldız (Bethlehem yıldızı) doğar ve AY’IN IŞIK VERDİĞİ GİBİ IŞIK VERİR."
Bethlehem Venus Jupiter 140818
1. Bethlehem
2. Jupiter
3. Vernüs
Bethlehem - 2 000 yıl sonra - Gökyüzünde muhteşem gösteri
Ay’ın kendi ışığı yoktur, Güneş’in ışığını yansıtır. Gezegenler de tıpkı Ay gibidir. Işıkları yoktur, ışığı yansıtırlar. Demek ki hadiste bahsedilen bir yıldız değil, gezegendir.
"Daha sonra İKİ UCU NEREDEYSE BİRLEŞİNCEYE KADAR sarkar. "
Hadiste bu iki gök cisminin NEREDEYSE birleştiği bildirilmiş ve iki uç yani iki ufuktan bahsedilmiş. Bethlehem yıldızı tek bir gök cismi gibi telaffuz edilir, fakat Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin Dünya'dan görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaşması ile oluşur. Bu iki gezegen, dünyadan, giderek birbirine yakınlaşan iki yıldız gibi görünür.
"Gökte bir renk oluşur ve ışık HER İKİ UFKUNA DA yayılır."
Yıldızlar kendi ışığını ürettiği için ufuk çizgileri yoktur, gezegenlerin ufuk çizgileri olur.
Hadiste bildirilen tüm bu özellikler Bethlehem yıldızını anlatmaktadır.
Bethlehem Venus Jupiter Regulus Leo
1. Regulus
2. Leo
3. Jupiter
4. Vernüs
5. Bethlehem
Bethlehem yıldızı tek bir gök cismi gibi telaffuz edilir, fakat Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin Dünya'dan görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaşması ile oluşur.
Bethlehem yıldızı, Hz. İsa (as)'ın doğumunda da görülmüş, İsa Mesih’in doğumunun müjdesi olarak İncil’de yer almıştır.
“İsa’nın Kral Hirodes devrinde, Yahudiye’nin Bethlehem Kentinde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler DOĞUDAN YERUŞALİM (KUDÜS)’E GELİP ŞÖYLE DEDİLER: YAHUDİLERİN KRALI OLARAK DOĞAN ÇOCUK NEREDE? DOĞUDA ONUN YILDIZINI (BETHLEHEM YILDIZINI) GÖRDÜK...” (Matta, 1)
Bethlehem Jesus Hzisa
Bethlehem Roma Donemi Sikke Para
İsa Mesih’in doğumunun müjdesi olan Bethlehem yıldızı, Roma dönemine ait tunç sikkelerde, duvar resimlerinde ve tarihi tablolarda da sıkça görülmektedir.
Bethlehem Jesus Hz isa Duvar Resimleri
İsa Mesih’in doğumunun müjdesi olan Bethlehem yıldızı, Roma dönemine ait tunç sikkelerde, duvar resimlerinde ve tarihi tablolarda da sıkça görülmektedir.
Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. DOĞUDA GÖRMÜŞ OLDUKLARI YILDIZ (BETHLEHEM YILDIZI) onlara yol gösteriyordu, ÇOCUĞUN BULUNDUĞU YERİN ÜZERİNE VARINCA durdu. (Matta, 9)
İsa Mesih’in doğumunun müjdesi olan Bethlehem yıldızı, Roma dönemine ait tunç sikkelerde, duvar resimlerinde ve tarihi tablolarda da sıkça görülmektedir.

39) Hz. Mehdi (as)’ın Bir Çıkış Alameti Daha Gerçekleşti: Güneşte Beliren Yüz Şekli

Peygamberimiz (sav) Güneş’ten bir alamet belirmesinin Mehdi (as)’ın çıkış alametlerinden biri olduğunu haber vermiştir.
Buyurdu ki: Güneş alamet olarak doğmadıkça (Güneş’ten bir alamet belirmedikçe), Mehdi çıkmayacaktır.(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, s. 33, Ahir zaman Mehdisinin Alametleri)
Bir diğer hadiste ise Güneş'te bir yüz şekli görüleceğini ve bu harika olayın da insanlar tarafından bilinip anlaşılacağını bildirmiştir.
İnsanların gözü önünde Güneş’te bir yüz belirir.(Kitab-ül İrşad- Şeyh El Müfid s. 541-542)
Guneste Yuz Belirmesi Face on Sun
2014 yılında NASA Güneş'te bir yüz şeklinin belirdiğini duyurmuş ve bu olağan dışı olayın resmini haber kaynaklarına servis etmiştir. Dolayısıyla, tam hadiste söylendiği gibi, sadece bilim adamları değil tüm insanlar şu anda izlediğiniz bu yüz şeklini görebilmişlerdir.
NASA bu yüz şeklini korkunç bir yüz olarak tanımlamıştır. Ardından Güneş’in şu anda izlediğiniz resmini paylaşan NASA Güneş’in bu olağanüstü şeklini “gülen bir yüz” olarak duyurmuştur.

40) Kufe Mescidinin Kubbesinin Yıkılması Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alametidir

Kufe Mescidinin Kubbesinin Yikilmasi
Peygamberimiz (sav) bir hadiste,
Ona, "Mehdi ne zaman çıkacak?" diye sordum. O dedi ki: "Irak'ın Anbar ilinde, Fırat ile Şiraz ve Dicle kıyısında ordular gördüğünde, KUFE'NİN KUBBESİ YIKILDIĞINDA, KUFE'DE BAZI EVLER YANDIĞINDA, TÜM BUNLARI GÖRDÜĞÜN ZAMAN ALLAH DİLEĞİNİ (MEHDİ 'NİN ZUHURUNU) HAKİKATEN GERÇEKLEŞTİRECEKTİR, hiç kimse Allah'ın emrini engelleyemez ve hiç kimse onun hükmünü değiştiremez." diye bildirmiştir. (Falahi Ssa'il: 199; ve El-Misbaah: 51 ve El-Baladul Amin: 35)
1400 yıldır sapasağlam duran Kufe Mescidi’nin Hicri 1400’lere gelindiğinde, tam Hz. Mehdi (as)’ın zuhur devrinde, tıpatıp Peygamberimiz (sav)’in söylediği şekilde kubbesinin yıkılması hiç şüphesiz Allah’ın Resulullah (sav)’e lütfettiği müjdeli mucizelerinden biridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder